Main Menu
User Menu
Reklama

Menšikov, Alexandr Danilovič

Menshikov, Aleksandr Danilovich

Александр Данилович Меншиков

Generalissimus Alexandr D. Menšikov, ruský státník a vojevůdce


(1673 - 1729)Alexandr Menšikov se narodil 16. listopadu 1673 v rodině dvorního podkoního. Již záhy si ho oblíbil mladý car Petr I.
a roku 1693 z něho učinil svého pobočníka. Menšikov ho doprovázel na azovském tažení i při jeho cestě po západní Evropě, v letech 1697-98.


Za severní války proti Karlu XII. se Menšikov osvědčil jako vynikající vojevůdce. Roku 1702 mu Petr I. Veliký udělil titul hraběte a povýšil ho do hodnosti generál-majora. V bitvě u Poltavy roku 1709 Menšikov velel levému křídlu ruské armády, které obrátilo na útěk oddíly švédského generála Rosse a tím rozhodlo bitvu. Za vítězství u Poltavy byl Menšikov jmenován polním maršálem.


V roce 1703 byl pověřen dozorem nad výstavbou nového hlavního města – Petrohradu, tak soustředil ve svých rukou nesmírnou moc a stal se prakticky druhým mužem ve státě. Jeho praktiky vlastního obohacování a korupce vedly až k vyšetřování roku 1714, které ale bylo na popud samotného cara zastaveno.


Po smrti Petra I. Velikého v roce 1725 prosadil na trůn s pomocí carské gardy Kateřinu I., která byla pouze loutkou a sám se stal faktickým vládcem země. Menšikov se dopustil ve své politické kariéře celé řady chyb, které využili jeho nepřátelé a po náhlé smrti Kateřiny I. roku 1727 ho zbavili moci a poslali do vyhnanství.
23. listopadu 1729 zemřel.
URL : https://www.valka.cz/Mensikov-Alexandr-Danilovic-t22285#84551Verze : 0
Reklama