Main Menu
User Menu

45. letecká divize dalekého dosahu [1942-1944]

45th Long-Range Aviation Division

45. letecká divízia ďalekého dosahu

45-я авиационнaя дивизия Дальнего Действия (45 ад дд)

     
Název:
Name:
45. letecká divize dalekého dosahu
Originální název:
Original Name:
45-я Гомельская авиационная дивизия дальнего действия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.05.1942
Předchůdce:
Predecessor:
746. letecký pluk ďalekého dosahu
Datum zániku:
Disbanded:
26.12.1944
Nástupce:
Successor:
45. ťažká bombardovacia letecká divízia
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.06.1942-20.07.1943 Letectvo ďalekého dosahu
20.07.1943-DD.12.1944 8. letecký zbor ďalekého dosahu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
15.05.1942-18.09.1943 Lebedev, Viktor Ivanovič (Polkovnik / Полковник)
18.09.1943-26.12.1944 Lebedev, Viktor Ivanovič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Saveľjev, ? (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
27.05.1944-DD.MM.RRRR Gomelská
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 15.06.1942 do 26.12.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 9 jednotiek a útvarov letectva ďalekého dosahu a doby, počas ktorej boli súčasťou Bojujúcej armády v rokoch Veľkej vlasteneckej vojny, Príloha smernice generálneho štábu č. 168906 z 2. augusta 1956 (Перечень № 9 соединении и частей авиации Дальнего действия со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны, Приложение к директиве Генерального штаба от 2 августа 1956 г. № 168906)
https://allaces.ru/sssr/struct/d/addd45.php
ru.wikipedia.org
litsait.ru
URL : https://www.valka.cz/45-letecka-divize-dalekeho-dosahu-1942-1944-t222771#620744Verze : 0
MOD