Main Menu
User Menu

23. gardový letecký pluk dalekého dosahu [1943-1944]

23rd Guards Long-Range Aviation Regiment

23. gardový letecký pluk ďalekého dosahu

23-й гвардейский авиационный полк дальнего действия (23 гап дд / гв. ап дд)

     
Název:
Name:
23. gardový letecký pluk dalekého dosahu
Originální název:
Original Name:
23-й гвардейский Белгородский Краснознаменный авиационный полк дальнего действия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.09.1943
Předchůdce:
Predecessor:
3. letecký pluk ďalekého dosahu
Datum zániku:
Disbanded:
26.12.1944
Nástupce:
Successor:
239. gardový bombardovací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.09.1943-26.12.1944 52. letecká divízia ďalekého dosahu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
18.09.1943-26.12.1944 Šamrajev, Grigorij Alexejevič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
27.05.1944-DD.MM.RRRR Belgorodský
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Rad červenej zástavy
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 18.09.1943 do 26.12.1944
Zdroje:
Sources:
Sergienko, A.M.: Istorija 23-vo gvardejskovo Belgorodskovo Krasnoznamjonovo aviacionnovo polka dalnevo dejstvja, Belgorod, Konstanta 2013, ISBN 978-5-9786-0270-8 (Сергиенко A.M.: История 23-го гвардейского Белгородского Краснознаменного авиационного полка дальнего действия. Белгород, Константа. 2013)
Zoznam č. 9 jednotiek a útvarov letectva ďalekého dosahu a doby, počas ktorej boli súčasťou Bojujúcej armády v rokoch Veľkej vlasteneckej vojny, Príloha smernice generálneho štábu č. 168906 z 2. augusta 1956 (Перечень № 9 соединении и частей авиации Дальнего действия со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны, Приложение к директиве Генерального штаба от 2 августа 1956 г. № 168906)
parnasse.ru
URL : https://www.valka.cz/23-gardovy-letecky-pluk-dalekeho-dosahu-1943-1944-t222075#619298Verze : 0
MOD