Main Menu
User Menu

951. bitevní letecký pluk [1943-RRRR]

951st Assault Aviation Regiment

951. bitevný letecký pluk

951-й штурмовой авиационный полк (951 шап)

     
Název:
Name:
951. bitevní letecký pluk
Originální název:
Original Name:
951-й штурмовой Нижнеднестровский Краснознаменный ордена Суворова авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.03.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.03.1943-19.03.1946 306. bitevná letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1946 Brašov, ? /

Velitel:
Commander:
DD.03.1943-21.07.1943 Cvetkov, Vasilij Nikiforovič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.07.1943-20.09.1943 Jegorov, Michail Ivanovič (Podpolkovnik / Подполковник)
20.09.1943-DD.12.1943 Krasovskij, Fjodor Antonovič (Major / Mайор)
DD.06.1944-DD.MM.RRRR Krasnočubenko, Ivan Timofejevič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Rad červenej zástavy
DD.MM.RRRR Rad Suvorova 3. stupňa
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
23.03.1943 - 01.05.1943
24.05.1943 - 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/shap951.php
URL : https://www.valka.cz/951-bitevni-letecky-pluk-1943-RRRR-t220652#616117Verze : 0
MOD
Od júla do polovice septembra 1943 bol veliteľom pluku podpolkovnik Jegorov. Keďže sovietsky velitelia podpisovali dokumenty len hodnosťou a priezviskom, je niekedy veľmi ťažké určiť ich meno a patronymum. V tomto prípade navyše sťažovala hľadanie skutočnosť, že priezvisko Jegorov je v Rusku veľmi rozšírené. Porovnaním jednotlivých osôb a ich služobného zaradenia vo verejne dostupných ruských archívoch som s vysokou mierou pravdepodobnosti určil, že ide o Michaila Ivanoviča Jegorova. Vychádzal som z údajov v návrhoch na jeho vyznamenanie, z ktorých je zrejmé, že bol v uvedenom období príslušníkom 306. bitevnej leteckej divízie, ktorá bola pluku nadriadeným veliteľstvom. Zároveň je z návrhov z rokov 1944 zrejmé, že je vyzdvihovaná jeho predchádzajúca veliteľská skúsenosť, hoci ním zastávaná funkcia v divízii mala označenie "pilot inštruktor techniky pilotáže" a nebola funkciou veliteľskou.

Vzhľadom na krátku dobu výkonu funkcie a skutočnosť, že v septembri nezahynul v pluku žiadny príslušník takéhoto mena a hodnosti je možné predpokladať, že v prípade M.I. Jegorova išlo len o tzv. dočasné vykonanávanie funkcie.

pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
https://podvignaroda.ru/?#id=18131207

URL : https://www.valka.cz/951-bitevni-letecky-pluk-1943-RRRR-t220652#616174Verze : 4
MOD