Main Menu
User Menu

FFG - Typ 053K [kód NATO: třída Jiangdong]

Type 053K [NATO reporting name: Jiangdong class]

053K型护卫舰

     
Název:
Name:
Typ 053K
Originální název:
Original Name:
053K型护卫舰
Kategorie:
Category:
protiletadlová fregata
Období výroby:
Production Period:
DD.07.1970-12.07.1977
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
鷹潭 (531) / Yingtan1)
trupové číslo 532 / only pennant number 5322)
Uživatelské státy:
User states:
Poznámka:
Note:
kód NATO: třída Jiangdong


1) od roku 1994 transformovaná na plávajúce múzeum
2) loď nepomenovaná, v roku 1977 dokončená bez inštalácie zbraňových systémov z dôvodu nedoriešených problémov pri ich vývoji a uložená. V roku 1986, po dokončení vývoja zbraňových systémov bol technický stav plavidla vyhodnotený ako nevyhovujúci a jeho rekonštrukcia nerentabilná a loď bola v júni 1986 zošrotovaná. V niektorých západných prameňoch sa udáva pomenovanie "Zhongdong", čo ale čínske pramene popierajú a tvrdia že loď nemala oficiálne pomenovanie (čo je logické, keďže čínske namorníctvo začalo svoje menšie plavidlá oficiálne pomenovávať až niekedy v 80-tych rokoch minulého storočia, keď 532 už bola vyradená.)
Zdroje:
Sources:
zh.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/FFG-Typ-053K-kod-NATO-trida-Jiangdong-t220178#615424Verze : 0
MOD