Main Menu
User Menu

763. dopravní letecký pluk [1943-RRRR]

763rd Transport Aviation Regiment

763. dopravný letecký pluk

763-й транспортный авиационный полк (763 трап / тап )

     
Název:
Name:
763. dopravní letecký pluk
Originální název:
Original Name:
763-й транспортный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.09.1943
Předchůdce:
Predecessor:
763. nočný bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dvorjankin, Vasilij Petrovič (Major / Mайор)
DD.10.1944-DD.MM.RRRR Kučerkov, Grigorij Sergejevič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 19.09.1943 do 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap763.php
URL : https://www.valka.cz/763-dopravni-letecky-pluk-1943-RRRR-t219614#616807Verze : 0
MOD
Doklad o tom, že veliteľom pluku bol v roku 1943 major Dvorjankin.

pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/763-dopravni-letecky-pluk-1943-RRRR-t219614#616809Verze : 0
MOD
Od októbra 1944 velil pluku polkovnik G.S. Kučerkov, ako to vyplýva z návrhu na jeho vyznamenanie.

https://podvignaroda.ru/?#id=37725563

URL : https://www.valka.cz/763-dopravni-letecky-pluk-1943-RRRR-t219614#616836Verze : 1
MOD