Main Menu
User Menu

650. noční lehký bombardovací letecký pluk [1942-1943]

650th Night Light Bomber Aviation Regiment

650. nočný ľahký bombardovací letecký pluk

650-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк (650 нлбап)

     
Název:
Name:
650. noční lehký bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
650-й ночной легкобомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.01.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.07.1943
Nástupce:
Successor:
rozformovaný
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
25.01.1942-28.04.1942 66. zmiešaná letecká divízia
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
25.01.1942-DD.MM.1942 Kucenko, Andrej Stepanovič (Major / Mайор)
DD.MM.1943-DD.07.1943 Kucenko, Andrej Stepanovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 25.01.1942 do 20.07.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap650.php
https://www.polk.ru/forum/index.php?showtopic=12068
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/650-nocni-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1943-t219564#614138Verze : 0
MOD
Z podpisov na návrhoch na udelenie vyznamenaní je zrejmé, že medzi novembrom 1942 a februárom 1943 bol veliteľ pluku Andrej Stepanovič Kucenko povýšený do hodnosti podpolkovnik. Taktiež je zrejmé, že návrhy podpisoval ešte aj v júli 1943, teda v čase rozformovania pluku.

https://podvignaroda.ru/?#id=150397827
https://podvignaroda.ru/?#id=21471331
https://podvignaroda.ru/?#id=16946359

URL : https://www.valka.cz/650-nocni-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1943-t219564#614154Verze : 3
MOD