Main Menu
User Menu

Selim II.

Sultán Selim II.


1524 – 1574
URL : https://www.valka.cz/Selim-II-t21908#83474Verze : 0
MOD
Selim II. byl synem Sulejmana I. Zákonodárce a jeho milované Roxolany, první ženy sultánova harému. Po sultánově náhlé smrti roku 1566 to byla právě ona, kdo zařídil, aby se její nejstarší syn Selim stal jeho nástupcem.


Za jeho vlády byl dobyt a připojen k říši Kypr (1570) a Tunis (1574). Utrpěl sice drtivou porážku na moři v bitvě u Lepanta roku 1571, která pohřbila jeho sny o ovládnutí Malty, jakožto klíče k západnímu Středomoří, nicméně pro jeho říši to byla jen drobná epizoda. Jeho vyslanec to Benátčanům vysvětlil slovy: "Upálili jste nám vous, ten však brzy doroste, avšak my jsme vám usekli obě paže a druhé už nikde nenajdete".


Selim miloval ženy, hudbu a dobré kyperské víno a proto dostal přídomek "opilec". Také však podporoval architekturu. Za jeho života zemřel geniální stavitel mešit Sinán, předtím však dokončil své největší dílo - Selimiye, mešitu v Edirne.
URL : https://www.valka.cz/Selim-II-t21908#83561Verze : 0