Main Menu
User Menu

5. (střelecký) prapor 60. (královského amerického) pěšího pluku [1798-1818]

5th (Rifle) Battalion of the 60th (Royal American) Regiment of Foot

     
Název:
Name:
5. (střelecký) prapor 60. (královského amerického) pěšího pluku
Originální název:
Original Name:
5th (Rifle) Battalion of the 60th (Royal American) Regiment of Foot
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.01.1798
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.06.1818
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.01.1798-24.06.1818 60. (královský americký) pěší pluk
Dislokace:
Deployed:
12.01.1798-DD.MM.1798 Cowes, ? /
DD.MM.1798-DD.MM.1799 Wicklow, ? /
DD.MM.1799-DD.MM.1799 presun po mori, ?
DD.MM.1799-DD.MM.1799 Západné Indie, ? /
DD.MM.1799-DD.MM.1803 Surinam, ? /
DD.MM.1803-DD.MM.1803 presun po mori, ?
DD.MM.1803-DD.MM.1805 Nova Scotia, ? /
DD.MM.1805-DD.MM.1805 presun po mori, ?
DD.MM.1805-DD.MM.1807 Anglicko 1), ? /
DD.MM.1807-DD.06.1808 Irsko, ? /
DD.06.1808-DD.06.1808 presun po mori, ?
DD.06.1808-DD.MM.1808 Portuglasko, ? /
DD.MM.1808-DD.MM.1814 Španielsko 2), ? /
DD.04.1814-DD.07.1814 Bordeaux, /
DD.07.1814-DD.MM.1814 presun po mori,
DD.MM.1814-DD.MM.1816 Irsko, /
DD.MM.1816-DD.MM.1816 Anglicko, /
DD.MM.1816-DD.MM.1816 presun po mori,
DD.MM.1816-DD.MM.1818 Gibraltar, /
DD.MM.1818-DD.MM.1818 presun po mori,
DD.MM.1818-24.06.1818 Anglicko, /

Velitel:
Commander:
30.12.1797-09.05.1800 Morshead, William ( )
09.05.1800-08.09.1806 Stanwix, Thomas Slaughter ( )
08.09.1806-15.01.1808 Prevost, George (Major General)
15.01.1808-02.01.1813 Prevost, George (Lieutenant General)
02.01.1813-24.06.1818 Robinson, John (Lieutenant General)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
- vytvorený ako prvá strelecká jednotka zložená iba z cudrincov, hlavne Nemcov pre službu v Amerike z rozpustených Löwenstein's Chasseurs a Löwensteinovích strelcov

- 01.05.1798 absorbuje strelcov (400 mužov) z Hompeschovej lahkej pechoty
- 05.1802 absorbuje Löwensteinovu lahkú pechotu
Zdroje:
Sources:
web.archive.org
URL : https://www.valka.cz/5-strelecky-prapor-60-kralovskeho-americkeho-pesiho-pluku-1798-1818-t218631#612362Verze : 6
MOD


Poznámky

Notes
1)presunutý do Anglie po schválení zákonu umožňujúcemu službu 10,000 cudzincov v Anglii brought to England after passage of an Act permitting 10,000 foreigners to serve in England
2)jednotka roydelená do rôznych rot ktoré podporovali rozličné divíziesplit into independent companies supporting various divisions
24.06.1818rozpustený v Anglii, 400 mužov presunutích do 1. praporu v Quebecdisbanded in England (400 men transferred to 2nd Battalion at Quebec)
URL : https://www.valka.cz/5-strelecky-prapor-60-kralovskeho-americkeho-pesiho-pluku-1798-1818-t218631#612369Verze : 4
MOD