Main Menu
User Menu

648. lehký bombardovací letecký pluk [1942-1942]

648th Light Bomber Aviation Regiment

648. ľahký bombardovací letecký pluk

648-й легкобомбардировочный авиационный полк (648 лбап)

     
Název:
Name:
648. lehký bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
648-й легкобомбардировочный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.07.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
05.11.1942
Nástupce:
Successor:
648. zmiešaný letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.07.1942-05.11.1942 Talicin, Anatolij Vasilievič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 27.07.1942 do 05.11.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/sap648.php
URL : https://www.valka.cz/648-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1942-t218364#611847Verze : 0
MOD
Jedným z dôkazov, že major Talicin bol veliteľom pluku od jeho sformovania je aj niekoľko ním podpísaných návrhov na udelenie vyznamenania, datovaných 26.08.1942, teda krátko po vzniku pluku. Pluk používal v tom čase pečiatku s označením 648-й авиационный полк (648. letecký pluk).

pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/648-lehky-bombardovaci-letecky-pluk-1942-1942-t218364#611848Verze : 1
MOD