Main Menu
User Menu

Martin V.

Martin V.


* 1368
† 1431
pontifikát: 1417-1431
vl. jménem: Otto di Colonna
URL : https://www.valka.cz/Martin-V-t21836#83114Verze : 0
MOD
Narozen v Genazzanu v Itálii roku 1368, jako Oddo Colona.


Volba Martina V. sloužila k ukončení tzv. Velkého rozkolu západní církve (take tzv. Velké schizma), kdy byli tři soupeřící papežové a po koncilu v Kostnici zůstal pouze jediný. A to právě Martin V. Protože v předchozích letech skandály otřásly pozicí církve, Martin V. začal okamžitě obnovovat papežskou autoritu. Prohlásil, že není ve věci víry nikdo povolanější papeže a zdůraznil tak skutečnost, že papež je povznesen nad jakýkoliv koncil či synod.


Martin V. rozsáhle používal diplomacii i vojenskou sílu k obnovení papežské autority nad tzv. Papežskými státy a úspěšně potlačil rosáhlé lupičství, které se rozmohlo během vlády několika papežů bojujících proti sobě. Nebyl však úspěšný v dosažení většího porozumění s Konstantinopolí a ani v potlačení následovníků Jana Husa v Čechách (Hus byl upálen v Kostnici, při stejném koncilu, na kterém byl Martin V. zvolen).


Zdroj: https://about.com/
URL : https://www.valka.cz/Martin-V-t21836#89434Verze : 0
MOD
Papež Martin V. zemřel 20. února 1431 a byl pohřben v Lateránské bazilice (San Giovanni in Laterano), hlavním kostele (katedrále) katolické církve, v Římě.


Na fotkách je hrobka Martina V., Lateránská bazilika a Lateránská bazilika s palácem a obeliskem Tutmose III. z náměstí San Giovanni in Laterano.


Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_V.
návštěva Říma
Martin V. - vlastní foto

vlastní foto
Martin V. - vlastní foto

vlastní foto
Martin V. - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/Martin-V-t21836#375883Verze : 0
MOD