Ferdinand II.

Ferdinand II. , císař římský, král český a uherský, arcivévoda rakouský


- vládl v letech 1620 - 1637
URL : https://www.valka.cz/Ferdinand-II-t21765#82962 Verze : 0
Narodil se 9. července 1578 jako syn arcivévody Karla Štýrského a Marie Bavorské a byl bratrancem císařů Rudolfa II. a Matyáše. Vychovali ho jezuité v bavorském Ingolstadtu v přísně katolickém duchu. V roce 1598 se ujal vlády v Korutanech, Štýrsku a Kraňsku, kde velice tvrdě prosazoval protireformaci. V roce 1616 byl pak říšskými kurfirsty zvolen římským králem a po smrti svého bratrance se roku 1619 stal i římským císařem a českým králem.


České stavy ho již roku 1617 potvrdily jako nástupce bezdětného krále Matyáše pod podmínkou, že Ferdinand potvrdí tzv. Rudolfův majestát. Ten ho však nechápal jako ochranu práv protestantů, nýbrž zajištění pozic katolíků v zemi. To vyvolalo povstání českých stavů a vedlo k sesazení Ferdinanda II. z trůnu 26. srpna 1619 a jeho nahrazení protestantským kurfirstem Fridrichem Falckým.


Ferdinand II. požádal o pomoc proti českým stavům Katolickou ligu a svého švagra Maximiliána I. Bavorského a 8. listopadu 1620 v bitvě na Bílé hoře stavovské vojsko porazil. Poté se znovu ujal vlády v Českých zemích, kde zahájil tvrdou perzekuci stavovské opozice a násilnou rekatolizaci. Zkonfiskoval majetek značné části české šlechty a měst a tisíce protestantů přinutil opustit zemi.


V roce 1627 vydal tzv. Obnovené zřízení zemské, omezující pravomoc sněmu a posilující absolutismus. Zároveň se tímto dekretem potvrzoval dědičný nárok Habsburků na český trůn, katolická víra byla prohlášena za jediné oficiální náboženství a němčina byla zrovnoprávněna s češtinou v úředním jednání.


Ferdinand II. se snažil využít úspěchů na bojištích třicetileté války k prosazení podobného modelu v celé říši a roku 1629 vydal tzv. restituční edikt, kterým měli protestanté v Německu vrátit katolíkům a církvi majetky, jichž se zmocnili po roce 1552. To však narazilo na tvrdý odpor říšských kurfirstů a tak edikt nevstoupil v platnost. Navíc musel císař na jejich nátlak odvolat Valdštejna z funkce vrchního velitele císařských vojsk. Ačkoliv ho o dva roky později musel povolat zpět, situace na bojištích se vstupem Švédska do války změnila v neprospěch Habsburků. Valdštejna, který se chystal se zbytkem svých věrných přejít k protihabsburské koalici, nechal roku 1634 v Chebu zavraždit.


O rok později pak podepsal tzv. Pražský mír, kterým předal saskému kurfirstovi obě Lužice. Získal tím příměří a jeho hlas při volbě svého syna Ferdinanda III. římským králem v roce 1636. Ferdinand II. zemřel na počátku třetího období třicetileté války, 15. února 1637.
URL : https://www.valka.cz/Ferdinand-II-t21765#100540 Verze : 0
Ferdinand II.


Prvého júla 1618 bol Ferdinand korunovaný za uhorského kráľa. V lete 1619 vypuklo v Uhorsku už druhé stavovské povstanie vedené sedmohradským kniežaťom Gabrielom Betlénom. Toto povstanie podporila aj uhorská protestantská a kalvínska šľachta nespokojná s rekatolizáciou Uhorska. Jej popredný predstaviteľ Stanislav Turzo nadviazal kontakty s českými stavmi a dohodol spoločný postup českej a uhorskej šľachty proti Ferdinandovi. Betlénovo vojsko sa v auguste 1619 pohlo zo Sedmihradska a rýchlo postupovalo cez Uhorsko na Moravu a do Rakúska, kde sa spojili s vojskami českých stavov a ohrozovali Viedeň. V novembri 1619 sa v Bratislave zišiel snem českých, uhorských a rakúskych stavov, na ktorom sa mal dohodnúť spoločný postup proti Ferdinandovi. Toto sa dialo s tichou podporou Osmanskej ríše. Zdalo sa že s habsburským súštatím je koniec. No Ferdinandovi nečakane pomohol Juraj Druget z Humenného. Ten vpadol na východné Slovensko s poľskými kozákmi. Tým donútil Betléna opustiť spojencov obiehajúcich Viedeň a vrátiť sa do Uhorska. Ferdinandovi sa podarilo odraziť vojská českých a rakúskych stavov a za španielske peniaze si naverbovať nemeckých žoldnierov a tým prejsť do protiútoku.


Katolícki panovníci si uvedomovali, že v prípade Ferdinandovej porážky, by sa zvrátil pomer katolíckych a protestantských síl v prospech protestantov. Preto začali podporovať Ferdinanda. A keď sa na stranu katolíkov pripojil aj poľský kráľ Žigmund III., Betlén si uvedomil nebezpečenstvo, ktoré by hrozilo Uhorsku zo strany Poľska. Preto v januári 1620 uzavrel s Ferdinandom prímerie. Uhorské stavy na sneme v Banskej Bystrici detronizovali Ferdinanda a za uhorského kráľa zvolili Betléna. Betlén tento titul prial len formálne.


Po porážke českého povstania sa Ferdinand usiloval spacifikovať aj Uhorsko. To sa mu však nepodarilo. Narazil na tvrdý odpor Betlénovho vojska. Cisárske vojsko utrpelo katastrofálnu porážku v bitke pri Nových Zámkoch. To umožnilo Betlénovi uzavrieť 31. decembra 1622 Ferdinandom "mikulovský" mier. Ferdinand potvrdil všetky výdobytky, ktoré uhorská šľachta dosiahla, "viedenským" mierom podpísaním v roku 1608 po Bočkajovom povstaní.


Ferdinand poveril ostrihomského arcibiskupa Petra Pázmáňa rekatolizáciou Uhorska. Ten sa snažil, aby vysoká uhorská šľachta opäť prijala katolícku vieru, čo sa mu prekvapujúco dobre darilo. Ferdinand prenechal Betlénovi Sedmohradské kniežactvo a časť východného Slovenska, vrátane Košíc. Keď si takto zabezpečil kľud v Uhorsku, začal sa Ferdinand zaoberať situáciou v Nemecku.
Ferdinand mal dve manželky. S prvou manželkou Máriou Wittelsbachovou mal sedem detí. Jeho druhé manželstvo s Eleonórou Gonzágovou bolo bezdetné.Kolektív autorov -Kniha Kráľov
- Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá -Bratislava 2003, ISBN 80-10-00324-7
Vojtech Dangl, Vojtech Kopčan - Vojenské dejiny Slovenska II.
- vydalo Ministerstvo obrany SR- Bratislava 1995 - ISBN 80-967113-2-8
URL : https://www.valka.cz/Ferdinand-II-t21765#185819 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více