Main Menu
User Menu

1. mino-torpédonosný letecký pluk vzdušných sil vojenského námořnictva [1938-1942]

1st Mine-Torpedo Aviation Regiment of the Navy Air Force

1. mino-torpédonosný letecký pluk vzdušných sil vojenského námorníctva

1-й минно-торпедный авиационный полк ВВС СФ (1 мтап ВМФ)

     
Název:
Name:
1. mino-torpédonosný letecký pluk vzdušných sil vojenského námořnictva
Originální název:
Original Name:
1-й минно-торпедный авиационный полк Военно-Воздушных Сил Военно-морского флота
Datum vzniku:
Raised/Formed:
25.02.1938
Předchůdce:
Predecessor:
27. mino-torpédonosná letka vzdušných sil Baltického loďstva
Datum zániku:
Disbanded:
18.01.1942
Nástupce:
Successor:
1. gardový mino-torpédonosný letecký pluk vzdušných sil vojenského námorníctva
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.06.1941-18.01.1942 8. bombardovacia letecká brigáda vzdušných sil Baltického loďstva
Dislokace:
Deployed:
DD.06.1941-DD.MM.RRRR Leningrad, Letisko Bezzabotnoje /
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR Koporje, ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Leningrad, Letisko Bezzabotnoje /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kagul, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.02.1938-DD.11.1938 Preobraženskij, Jevgenij Nikolajevič (Major / Mайор)
DD.11.1938-DD.12.1939 Vorobjov, V.P. (Major / Mайор)
DD.01.1940-20.08.1940 Bidzinašvili, Šio Bidzinovič (Major / Mайор)
20.08.1940-DD.02.1941 Tokarev, Nikolaj Alexandrovič (Major / Mайор)
DD.03.1941-22.07.1941 Abramov, Nikolaj Viktorovič (Major / Mайор)
22.07.1941-18.01.1942 Preobraženskij, Jevgenij Nikolajevič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
30.11.1939 - 13.03.1940 (Fínska vojna)
22.6.1941 do 18.01.1942
Zdroje:
Sources:
Morozov, M.: Morskaja torpedonosnaja aviacija, Tom 2, Sankt Peterburg 2007 (Морозов, М.: Морская торпедоносная авиация Том 2, Санкт Петербург, 2007)
Zoznam č. 19 orgánov velenia, jednotiek, lodí, častí a inštitúcií Baltickej flotily vyznamenanej Radom Červenej zástavy, Ladožskej vojenskej flotily a Iľmenského oddielu lodí, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny (Перечень No.19 органов управления, соединений, кораблей, частей и учреждений Краснознаменного Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и Ильменского отряда кораблей, входивших в состав Действующей армии в период Великой Отечественной войны.)
Konovalov, Gleb: Prvý míno-torpédonosný (214-215), Letectví a kosmonautika 1984 / 06
ru.wikipedia.org
https://allaces.ru/sssr/struct/p/mtap1.php
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/1-mino-torpedonosny-letecky-pluk-vzdusnych-sil-vojenskeho-namornictva-1938-1942-t216790#608525Verze : 1
MOD