Main Menu
User Menu

Pokorny, Hermann

Pokorny, Hermann

Herman Pokorny

     
Příjmení:
Surname:
Pokorny
Jméno:
Given Name:
Hermann
Jméno v originále:
Original Name:
Hermann Pokorny
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.04.1882 Kroměříž /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
18.02.1960 Budapešť /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
odborník na (de)šifrovanie a spravodajskú činnosť
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Švanda, Richard: Maďarská zpravodajská služba a její zakladatel - Hermann Pokorny; in Military Revue 2018/7+8 str. 22-25; ISSN 1805-0247
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Pokorny
URL : https://www.valka.cz/Pokorny-Hermann-t214489#602832Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pokorny
Jméno:
Given Name:
Hermann
Jméno v originále:
Original Name:
Hermann Pokorny
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1892 Základní škola, Kroměříž /
DD.MM.1892-DD.MM.1897 Piaristické gymnázium, Kroměříž /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1897-18.08.1900 Vojenská akademie, Vídeň /
DD.10.1904-DD.10.1906 Důstojnická škola pro vyšší velitele
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.08.1900 kadet
01.11.1901 poručík
DD.10.1906 nadporučík
DD.04.1910 kapitán
DD.05.1915 major
DD.05.1917 podplukovník
DD.12.1921 plukovník
DD.05.1925 generálmajor
DD.12.1928 generálporučík
DD.10.1946 generálplukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1918

Velká vojenská záslužná medaile
Large Military Merit Medal
Große Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.RRRR

Řád Za vojenské zásluhy - 3. třída
Order of Military Merit - 3rd Class
Орден За военна заслуга
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1813 - 2. třída
Iron Cross 1813 - 2nd Class
Eisernes Kreuz 1813
-

DD.MM.RRRR

Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž důstojník s válečnou dekorací
Red Cross Honour Decoration Officer with War Decoration
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz officier mit Kriegs-Dekoration
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda rytíř
Order of Leopold Knight
Leopold-Orden Ritter
-

DD.MM.RRRR

Řád Františka Josefa velkokříž
Order of Franz Joseph Grandcross
Franz Joseph Orden Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád za zásluhy - komadér
Order of Merit - Commander
Magyar Érdemrend
-

DD.MM.RRRR

Odznak hrdiny
Bagde Hero
Vítézi Jelvény
-

DD.MM.RRRR

Řád Osmanie - 3. stupeň
Order of Osmanieh - 3rd Grade
Osmanlı Devlet Nişanı - III
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile
War Medal
Harp Madalyası
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Švanda, Richard: Maďarská zpravodajská služba a její zakladatel - Hermann Pokorny; in Military Revue 2018/7+8 str. 22-25; ISSN 1805-0247
https://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Pokorny
URL : https://www.valka.cz/Pokorny-Hermann-t214489#602847Verze : 0
MOD
Diskuse
V článku v Military Revue sa píše že v listopadu (1915?) obdržal svoje prvé vyznamenanie - Železný kříž. Medzi RU vyznameniami som takéto vyznamenanie nenašiel, vie niekdo identifikovať čo by to mohlo byť (mohol dostať nemecký?)
URL : https://www.valka.cz/Pokorny-Hermann-t214489#602855Verze : 0
MOD
Vo svojich spomienkach píše - http://mek.niif.hu/02000/02095/html/index.htm (kapitola IV. fejezet
A világháború (1914-1918)):
"Nem sokkal a Breszt-Litovszkból való bevonulásom után megindult a nagy csillaghullás. A következő kitüntetéseket kaptam: a főparancsnokság részéről a Lipót-rend lovagkeresztjét (a főparancsnok szárnysegédje, a "hűséges" Kudmann ezredes - aki Conradot áthelyezésénél otthagyta és átpártolt az új vezérkari főnökhöz, Arzhoz - azt mondta nekem, hogy tulajdonképpen breszti működésemért a Szent István-rend járna, de nézete szerint ez csak magyar számára bír értékkel). A német hadvezetőségtől a porosz katonarend II. osztályát (az 1. és 2. osztályú vaskereszt már megvolt), a bolgárok részéről a török félholdat és a III. Oszmánia-rendet, az Osztrák-Magyar Vöröskereszttől a tiszti keresztet. A legnagyobb kitüntetést az utolsónak megjelent Rendeleti Közlönyben 1918 novemberében kaptam - a Mária Terézia-rend káptalanja által javasolt "Arany (vagy Nagy) Signumot" háborús szalagon kardokkal. Ez a kitüntetés a nagykeresztek közé soroltatott, éspedig a Ferenc József-rend nagykeresztje elé."


Google prekladá:
"Krátko po svojom príchode z Breszt-Litovsk začali veľké hviezdy. Som získal tieto vyznamenania: Rytiersky kríž Leopoldova poriadku (ďalej len vrchný veliteľ pobočníkom je "verný" Plukovník Kudmann vysokú príkazu - ktorý opustil Conrada pri pohybe a prešiel k novému náčelníka štábu, Arzhoz - mi povedal, že v skutočnosti operácie Brest meria od St. Stephen ale zdá sa mi, že to stojí za to len maďarské). Od nemeckého vedenia až po pruské vojenské velenie II. (Triedy 1 a 2 už boli), Bulhari z tureckého polmesiaca a III. Rád Osmanie, Rakúsko-uhorský Červený kríž, dôstojník kríž. Najväčšie ocenenie som dostal v novembri 1918 uverejnené v Úradnom vestníku posledných dekrétov - "Golden (alebo veľký) Signum" navrhnuté kapituly Rádu Márie Terézie vojnovej stuhe s mečmi. Toto ocenenie bolo medzi veľkými biskupmi, a to krížom rádu františkánskeho rádu."
URL : https://www.valka.cz/Pokorny-Hermann-t214489#603398Verze : 3
MOD