Main Menu
User Menu
Král Ludvík XIII. Spravedlivývládl 1610 - 1643
URL : https://www.valka.cz/Ludvik-XIII-t21292#81243Verze : 0
MOD
Narodil se 27. září 1601 jako syn krále Jindřicha IV. Navarrského z rodu Bourbonů na zámku Fontainebleau. V době jeho nezletilosti v letech 1610-17 vládla za něho jako regentka jeho matka - Marie Medicejská, která začala upevňovat absolutismus a prosazovat prošpanělskou zahraniční politiku. Roku 1615 se naposledy sešly generální stavy, poté došlo k povstání šlechty a hugenotů, kteří cítili ohrožení svých privilegií, který jim zajišťoval tzv. nantský edikt.
Po svém nástupu roku 1617 zbavil mladý král svou matku regentství a roku 1621 uzavřel se stavy mír v Montpellieru, kterým šlechtě a hugenotům potvrdil práva a výsady, která jim udělil Jindřich IV. Později, za pomoci prvního ministra-kardinála Richelieu, je těchto výsad opět zbavil a dokončil tak náboženské sjednocení Francie, jako předstupeň k dosažení absolutismu.
Na svého otce pak navázal i v zahraniční politice, když se zúčastnil boje s Habsburky za třicetileté války. Nejprve podporoval finančně protihabsburskou koalici a v roce 1635 vystoupil i vojensky na straně Švédska a německých protestantských knížat.
Král náhle zemřel 14. května 1643.
URL : https://www.valka.cz/Ludvik-XIII-t21292#87683Verze : 0