Main Menu
User Menu
Král Ludvík XV.vládl 1715-1774
URL CZ: https://www.valka.cz/Ludvik-XV-t21290#81241Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Ludvik-XV-t21290#81241Version : 0
MOD
Narodil se 15. února 1710 ve Versailles jako pravnuk Ludvíka XIV. a tamtéž i 10. května 1774 zemřel. Po svém předchůdci nezdědil ani silnou vůli, ani velitelské schopnosti, zato velice zadluženou zemi. Do jeho zletilosti vládl
v zemi v letech 1715-23 Filip Orleánský. Ani po převzetí trůnu však neprojevoval žádný zájem o vládní záležitosti a přenechával je svým ministrům - kardinálovi André H. Fleury a po něm Choiseulovi, oblíbenci své milenky Jeanny Poisson, markýzy de Pompadour - faktické vládkyni Francie od roku 1745 do roku 1769, kdy jí vystřídala v pozici královy favoritky Marie Jeanne, hraběnka Dubarry. Pokus odvrátit finanční krizi zavedením progresívní daně pro všechny stavy vyvolalo nevoli šlechty a církve.


Ludvík XV. podpořil ve sporu o nástupnictví na polský trůn roku 1735 Stanislava Lescinského, což mu umožnilo, ucházet se o Lotrinsko. Ale ve válce o rakouské dědictví v letech 1741-48 se mu i přes velké vojenské a finanční úsilí nepodařilo Rakousko porazit. Po převzetí zahraniční politiky madam Pompadour došlo k ukončení téměř třísetletého nepřátelství s Habsburky, takže ve válce sedmileté v letech 1756-63 stála Francie na straně Rakouska. Tato válka však připravila Francii o její kolonie v Indii, Kanadě a části Louisiany. Získal pouze Lotrinsko, v roce 1766.

Války a nákladný život u dvora přivedly Francii až k finančnímu bankrotu, což ještě zvýšilo všeobecnou nespokojenost s absolutistickým systémem a jeho protilidovou kabinetní politikou, vyjádřenou slovy Ludvíka XV.:
" ...a po nás potopa". V letech sucha a neúrody 1747-48, kdy král zvýšil daně, vypuklo v Paříži a jiných městech všeobecné povstání, které bylo potlačeno po krvavých pouličních bojích až v květnu 1750.
Sílící opozici městských vrstev se král pokusil zlomit zatčením členů tzv. parlamentů v roce 1771. To vyvolalo další vlnu odporu. Když Ludvík XV. roku 1774 zemřel, země stála na prahu revoluce.
URL CZ: https://www.valka.cz/Ludvik-XV-t21290#87697Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Ludvik-XV-t21290#87697Version : 0