Main Menu
User Menu
Reklama

Ludvík XVI.

Louis XVI

Ľudovít XVI.

Louis-Auguste de France

     
Příjmení:
Surname:
-
Jméno:
Given Name:
Ludvík XVI.
Jméno v originále:
Original Name:
Louis-Auguste de France
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.08.1754 Versailles /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.01.1793 Paříž /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král Francie (1774–1791) a Francouzů (1791-1792)
král Navarry (1774–1789)
Spolukníže z Andorry (1774–1789)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
popravený
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_XVI.
URL : https://www.valka.cz/Ludvik-XVI-t21289#81240Verze : 2
MOD
Narodil se ve Versailles 23. srpna 1754 jako vnuk Ludvíka XV. Jako šestnáctiletý se oženil s princeznou Marií Antoinettou, dcerou královny-císařovny Marie Terezie. Na francouzský trůn nastoupil v roce 1774 za situace, kterou nebyl schopný sám zvládnout. Státní pokladna byla prázdná a státní správa byla v rozkladu.


Ludvík XVI. propustil z vězení představitele tzv. parlamentů, což se ukázalo jako chyba, protože ti poté vytvořili opozici a bránili nutným hospodářským reformám. Král, který neoplýval inteligencí ani politickou prozíravostí a trávil většinu času na lovech, pověřil jejich provedením ministra R. J. Turgota. Ten se sice pokusil o reformu financí tím, že omezil vnitřní cla a navrhl částečné zdanění šlechty, ale narazil z její strany na tvrdý odpor. Jeho nástupce - ministr financí J. Necker se již ani nepokoušel znovu navrhnout zdanění šlechty a omezil se na doporučení vnitřních půjček a omezení výdajů dvora. Když v roce 1781 zveřejnil zprávu o vedení státních financí, král ho na nátlak dvorní šlechty odvolal a pověřil vedením státních financí ministra Calonna.


V roce 1778 uzavřel Ludvík XVI. smlouvu o spojenectví se Spojenými státy, což nutně vedlo k válce s Anglií. Díky francouzské flotile pak George Washington porazil Brity v Yorktownu, ale Francie nic nezískala, protože její flotila byla 12. dubna 1782 poražena u Saintes v Karibském moři. Navíc se prohloubil francouzský státní dluh.


Ludvík XVI., který se zbavil neoblíbené metresy svého děda madam Dubarry, sám zcela podléhal manželce Marii Antoinettě, která jeho prostřednictvím prosazovala u dvora své oblíbence, zpravidla odpůrce reforem. Když v roce 1787 vypukla hospodářská krize, král nahradil Callona ministrem de Briennem, ale ani tomu se nepodařilo z krize vybřednout a o rok později vyhlásil státní bankrot.


Král musel svolat Generální stavy, které se naposledy sešly roku 1614. Jejich zasedání bylo stanoveno na květen 1789, navíc král povolil, aby třetí stav měl dvojnásobný počet poslanců a povolal zpět do funkce ministra financí J. Neckera. Jeho propuštění na nátlak prvních dvou stavů vyvolalo útok pařížského lidu na Bastilu 14. července 1789, čímž začala Velká francouzská revoluce. Na jejím počátku se král vyslovil pro ústavu, ale svým kolísavým postojem ztratil důvěru většiny národa.

V červnu 1791 se Ludvík XVI. pokusil se svou rodinou uprchnout z Paříže, ale byl zadržen ve Varennes a dopraven zpět do svého paláce Tuilerie. Ludvík doufal v zahraniční intervenci a tajně vyjednával s Rakouskem. Jednání však bylo prozrazeno a pařížský lid obsadil v srpnu 1793 Tuilerie. Král byl zatčen, uvězněn a obviněn z vlastizrady. V září 1792 byla zrušena monarchie a vyhlášena první francouzská republika. Ludvík - nyní již jen občan Kapet, byl postaven před revoluční tribunál a 21. ledna 1793 v Paříži popraven.
URL : https://www.valka.cz/Ludvik-XVI-t21289#87715Verze : 1
Proces s Ludvíkem začal 11.12.1792, rozsudek byl vynesen 18. 1. (pro trest smrti hlasovalo 361 členů Konventu, proti bylo 360 členů), poprava se konala 21.1.1793.


Zpráva kata Charlese Henryho Sansona o popravě Ludvíka XVI. pro list Le Thermomètre:


"Když vystoupil na popravišti z vozu, řekli mu, že si musí svléci košili. Dělal trochu potíže, jelikož řekl, že ho můžou popravit tak, jak je. Když mu vysvětlili, že je to nemožné, sám pomáhal při svlékání košile. Podobné těžkosti dělal, když mu měli svázat ruce. Sám je natáhl, když mu muž, který ho doprovázel, řekl, že je to jeho poslední oběť. Pak se zeptal, jestli budou bubeníci pořád bubnovat. Odpověděli mu, že nevědí, což byla pravda. Vystoupil na lešení a chtěl popojít dopředu, aby promluvil. Vysvětlili mu, že to není možné. Nechal se dovést na místo, kde ho přivázali, a hlasitě zvolal: »Lide, umírám nevinen!«"
URL : https://www.valka.cz/Ludvik-XVI-t21289#109380Verze : 3
.
Ludvík XVI. - Antoine-François Callet - Ludvík XVI., francouzský a navarrský král (1754-1793), v královském šatu v roce 1779
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13361375

Antoine-François Callet - Ludvík XVI., francouzský a navarrský král (1754-1793), v královském šatu v roce 1779
commons.wikimedia.org

Ludvík XVI. - Ludvík XVI. v rané dospělosti
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1302669

Ludvík XVI. v rané dospělosti
commons.wikimedia.org

Ludvík XVI. - Ludvík XVI. rozdává peníze chudým ve Versailles během kruté zimy roku 1788.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1453631

Ludvík XVI. rozdává peníze chudým ve Versailles během kruté zimy roku 1788.
commons.wikimedia.org

Ludvík XVI. - Ludvík XVI. při návštěvě Cherbourgu v červnu 1786 u příležitosti výstavby hráze (1817)
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64046218

Ludvík XVI. při návštěvě Cherbourgu v červnu 1786 u příležitosti výstavby hráze (1817)
commons.wikimedia.org

Ludvík XVI. - Návrat královské rodiny do Paříže 25. června 1791, kolorovaná mědirytina podle kresby Jeana-Louise Prieura
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=339679

Návrat královské rodiny do Paříže 25. června 1791, kolorovaná mědirytina podle kresby Jeana-Louise Prieura
commons.wikimedia.org

Ludvík XVI. - Ludvík XVI. vězněný v Tour du Temple
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101531445

Ludvík XVI. vězněný v Tour du Temple
commons.wikimedia.org

Ludvík XVI. - Poprava Ludvíka XVI. na náměstí Place de la Révolution. Prázdný podstavec před ním podpíral jezdeckou sochu jeho dědečka Ludvíka XV. Když byla 21. září 1792 zrušena monarchie, socha byla stržena a odvezena k roztavení.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17446087

Poprava Ludvíka XVI. na náměstí Place de la Révolution. Prázdný podstavec před ním podpíral jezdeckou sochu jeho dědečka Ludvíka XV. Když byla 21. září 1792 zrušena monarchie, socha byla stržena a odvezena k roztavení.
commons.wikimedia.org

Ludvík XVI. - Památník Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty, sochy Edme Gaulla a Pierra Petitota v bazilice Saint-Denis.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19592457

Památník Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty, sochy Edme Gaulla a Pierra Petitota v bazilice Saint-Denis.
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Ludvik-XVI-t21289#714793Verze : 1
MOD