Main Menu
User Menu

Jakub I.

James VI & I

     
Příjmení:
Surname:
Stuart
Jméno:
Given Name:
Jakub I.
Jméno v originále:
Original Name:
James VI & I
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.06.1566 Edinburský hrad /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.03.1625 Theobalds House
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
král anglický a irský
král skotský
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_I._Stuart
https://en.wikipedia.org/wiki/James_VI
URL : https://www.valka.cz/Jakub-I-t21056#79930Verze : 0
MOD
Jakub VI.
král skotský
Jakub I.
král anglický


Narodil se 19. června 1566 jako syn skotské královny Marie Stuartovny a lorda Darnleyho. Po sesazení své matky byl jako jednoroční prohlášen roku 1567 skotským králem jako Jakub VI. Po dosažení plnoletosti upevnil svoji moc nad parlamentem a prosazoval dobré vztahy s Anglií. Po smrti anglické královny Alžběty I. byl v roce 1603 povolán jako dědic Tudorovců na anglický trůn jako Jakub I.


Počátek jeho vlády byl poznamenán snahou jeho rádce Roberta Cecila o reformy, po kterých volala zejména anglikánská církev, ale po smrti sira Roberta došlo k jejich zastavení. Jeho místo králova ministra zaujal neoblíbený lord Buckingham. Ten posílil absolutismus a pronásledoval puritány, kteří navrhovali zrušit biskupské úřady a žádali laickou církev. Král dokonce prohlásil: „Žádní biskupové – žádný král“ – a tak mnozí puritáni raději zvolili exil v Severní Americe, kde začali od roku 1621 zakládat první puritánské kolonie.


V zahraniční politice je období Jakuba I. charakterizováno ústupky Španělsku a zradou českých stavů v roce 1620 při podpoře jimi zvoleného krále Fridricha Falckého, Jakubova zetě. Tato politika způsobila formování protikrálovské opozice a vedla nakonec k parlamentní revoluci za panování Jakubova nástupce Karla I.
Jakub I. zemřel 27. března 1625.
URL : https://www.valka.cz/Jakub-I-t21056#97903Verze : 0