Main Menu
User Menu

34. samostatná pozorovací letka [RRRR-1944]

34th Detached Observation Aviation Squadron

34. samostatná pozorovacia letka

34-я отдельная корректировочная авиационная эскадрилья (34 окраэ)

     
Název:
Name:
34. samostatná pozorovací letka
Originální název:
Original Name:
34-я отдельная корректировочная Запорожская авиационная эскадрилья
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
22.03.1944
Nástupce:
Successor:
použitá pre formovanie 96. samostatného pozorovacieho prieskumného leteckého pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1943-DD.MM.RRRR 17. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Judičev, Anatolij Fjodorovič (Staršij lejtěnant / Старший лейтенант)
DD.MM.RRRR-22.03.1944 Judičev, Anatolij Fjodorovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 22.06.1942 do 22.03.1944


- za účasť na oslobodení Zaporožia v októbri 1943 bolo letke udelené čestné pomenovanie Záporožská
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://gigabaza.ru/doc/76524-pall.html
https://stsokol.ru/bs/17va.html
URL : https://www.valka.cz/34-samostatna-pozorovaci-letka-RRRR-1944-t208875#590639Verze : 1
MOD