Main Menu
User Menu

25. samostatná pozorovací letka [1942-1944]

25th Detached Observation Aviation Squadron

25. samostatná pozorovacia letka

25-я отдельная корректировочная авиационная эскадрилья (25 окраэ)

     
Název:
Name:
25. samostatná pozorovací letka
Originální název:
Original Name:
25-я отдельная корректировочная авиационная эскадрилья
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
20.02.1944
Nástupce:
Successor:
použitá na formovanie 93. samostatného pozorovacieho prieskumného pluku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
29.06.1942-20.11.1943 6. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.06.1942-DD.MM.1943 Timošenko, Alexander Semjonovič (Major / Mайор)
DD.MM.1943-DD.02.1944 Timošenko, Alexander Semjonovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Polikarpov U-2
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 29.06.1942 do 20.11.1943
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/krae25.php
https://podvignaroda.ru/?#id=22397542
https://archive.li/f3L1
URL : https://www.valka.cz/25-samostatna-pozorovaci-letka-1942-1944-t208826#590572Verze : 1
MOD