Main Menu
User Menu

367. "A" samostatný průzkumný letecký pluk [1942-1942]

367th "A" Detached Reconnaissance Aviation Regiment

367. "A" samostatný prieskumný letecký pluk

367-й "А" отдельный разведывательный авиационный полк (367 "А" орап)

     
Název:
Name:
367. "A" samostatný prieskumný letecký pluk
Originální název:
Original Name:
367-й "А" отдельный разведывательный авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.1942-DD.06.1942 5. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
05.04.1942-09.06.1942 Kuliš, Pavel Ivanovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 05.04.1942 do 09.06.1942
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/rap367.php
URL : https://www.valka.cz/367-A-samostatny-pruzkumny-letecky-pluk-1942-1942-t208481#589904Verze : 1
MOD