Main Menu
User Menu

Polní pošta 54 [1938-1938]

54th Field Post Office

     
Název:
Name:
Polní pošta 54
Originální název:
Original Name:
Polní pošta 54
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 805 - Mobilisovaný útvar 805-B-
Datum zániku:
Disbanded:
24.10.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
30.09.1938-22.10.1938 Úřad polní poštovní služby I. armády
30.09.1938-24.10.1938 Třídírna polních pošt 1
Dislokace:
Deployed:
30.09.1938-23.10.1938 Pardubice, radnice
23.10.1938-24.10.1938 Benešov,
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.09.1938-24.10.1938 Moravčík, František (nadporučík telegrafního vojska)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
krycí jméno ?
Zdroje:
Sources:
Vostatek, M.: Organizace čs. polní pošty 1938. Filatelie 41, 1991, s. 541-544.
Vostatek, M.: Polní pošta 54. Filatelie 28, 1978, s. 260.
URL : https://www.valka.cz/Polni-posta-54-1938-1938-t207091#586894Verze : 4
MOD