Main Menu
User Menu

Zaisser, Wilhelm

minister štátnej bezpečnosti (NDR)

     
Příjmení:
Surname:
Zaisser
Jméno:
Given Name:
Wilhelm
Jméno v originále:
Original Name:
Wilhelm Zaisser
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.06.1893 Gelsenkirchen
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.03.1968 Berlín
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Ministr státní bezpečnosti Německé demokratické republiky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.hdg.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Zaisser
http://www.17juni53.de/chronik/530606/bild_1.html
URL : https://www.valka.cz/Zaisser-Wilhelm-t20696#356447Verze : 0
MOD
- Wilhelm Zaisser se narodil 20. června 1893 v Rotthausenu u Gelsenkirchenu. Jeho otec sloužil jako strážmistr u četnictva.
- V Essenu navštěvoval učitelský seminář a v tomto městě poté i učil
- bojoval v první světové válce
- účastnil se sbratřovacích akcí s rudoarmějci na Ukrajině
- 1918 - vstoupil do USPD
- 1919 - vstoupil do KPD
- od roku 1919 opět učil na obecní škole (Volksschule) v Essenu


- během Kappova puče byl jedním z vojenských vůdců Porúrské rudé armády a byl za to odsouzen na 4 měsíce do vězení a rovněž byl propuštěn ze školství
- stal se tedy stranickým úředníkem
- pracoval jako novinář (mj. jako šéfredaktor v Ruhr-echo)
- 1922 - byl činný v oblastním a později říšském vedení Union der Hand- und Kopfarbeit
- 1922 - oženil se s Else Knipp
- 1923 - v čele zpravodajské služby KPD v Porúří během francouzské okupaci této oblasti
- byl rovněž v oblastním vedení KPD v Porýní
- na jaře a v létě 1924 absolvoval kurs na vojenskopolitické škole Kominterny v Moskvě
- poté působil krátce jako vojenskopolitický vedoucí oblasti KPD Ober-West (Rheinland und Westfalen) = Porýní a Vestfálsko
- z rozkazu generálního štábu Rudé armády, resp. sovětské vojenské zpravodajské služby působil jako vojenský poradce v severní Africe a Sýrii
- od roku 1926 pracoval v ústředním výboru KPD , kde měl na starosti vojenskopolitické vzdělávání
- roku 1927 pracoval při ústředí Komunistické internacionály v Moskvě
- 1927-1930 - z rozkazu Exekutivy Kominterny působil jako vojenský poradce v Číně
- poté dva roky prováděl z rozkazu Exekutivy Kominterny zpravodajskou činnost proti československé armádě
- roku 1932 se dokonce stal členem VKS(b)
- v této době totiž začal vyučovat na vojenskopolitické škole v Bakovce u Moskvy (posléze zde zastupoval jejího ředitele) zároveň vyučoval na Leninově škole v Moskvě


- účastnil se španělské občanské války; nejprve jako poradce 5. pluku španělské lidové armády, hodnosti brigádního generála
   velel XIII. interbrigádě (krycí jméno "General Gomez"), vedl výuku ve škole KPD v Benicasimu a skončil jako velitel základny interbrigád v Albacete
- po válce se vrátil do Moskvy a v rámci Exekutivy KI měl na starosti německou část nakaldatelství vydávající cizojazyčnou literaturu


- 1940 - Wilhelm Zaisser obdržel sovětské občanství


- po vypuknutí Velké vlastenecké války pracoval v Hlavní politické správě DRRA
- ke konci války vedl německou část antifašistického vzdělávání válečných zajatců v SSSR


- v roce 1947 se vrátil do Německa (do sovětské okupační zóny) a stal se členem SED
- v letech 1947-1948 byl šéfem sasko-anhaltského Zemského úřadu policie v Halle
- v letech 1948-1949 byl sasko-anhaltským ministrem vnitra a zastupujícím zemským premiérem
- od roku 1949 byl vicepresidentem vnitřní správy v sovětské okupační zóně
- od stejného roku byl rovněž poslance Lidové sněmovny (Volkskammer)
- v letech 1950-1951 pracoval v oddělení Marx-Engels-Lenin-Stalinova institutu ve Východním Berlíně (vojenskostrategické a taktické záležitosti)
- sem měli přístup vesměs jen sovětští odborníci, ale Zaisser byl osvědčený spolupracovník KI vlastnící sovětské občanství, tedy měl důvěru
- v roce 1950 se stává členem politbyra ÚV SED a ministrem státní bezpečnosti (stojí tedy v čele tzv. Stasi)


- neustál složitý rok 1953, prohrál v souboji s W. Ulbrichtem a byl za protistranickou frakční činnost zbaven pozice v politbyru v ÚV a rovněž funkce ministra
- v lednu roku 1954 byl vyloučen ze strany


- až do své smrti v roce 1958 pracoval jako překladatel, mj. pro Institut marxismu-leninismu v Berlíně- v dubnu 1993 byl rehabilitován PDS


-----------------------------------------


USPD - Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands / Nezávislá sociálně demokratická strana Německa
KPD - Kommunistische Partei Deutschlands / Komunistická strana Německa
Komunistická internacionála = Kominterna = KI
VKS(b) - Všesvazová komunistická strana (bolševiků)
DRRA - Dělnicko-rolnická rudá armáda, zkr. Rudá armáda
SED - Sozialistische Einheitspartei Deutschlands / Jednotná socialistická strana Německa
Stasi - Staatssicherheit / Státní bezpečnost; neofic. zkr. pro Ministerium für Staatssicherheit / Ministerstvo státní bezpečnosti
URL : https://www.valka.cz/Zaisser-Wilhelm-t20696#147765Verze : 0
MOD