Main Menu
User Menu

225. gardový samostatný spojovací letecký pluk [1944-1945]

225th Guards Detached Liaison Aviation Regiment

225-й гвардейский отдельный авиационный полк связи (225 гоапс/гв. оапс)

     
Název:
Name:
225. gardový samostatný spojovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
225-й гвардейский отдельный Львовский орденов Красной звезды, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского авиационный полк связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
17.03.1945
Předchůdce:
Predecessor:
189. samostatný spojovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.03.1945-DD.MM.RRRR 4. gardová tanková armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
17.03.1945-DD.MM.RRRR Chramov, Sergej Gavrilovič (Major / Mайор)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.07.1944-DD.MM.RRRR Ľvovský
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Rad Kutuzova
DD.MM.RRRR Rad Bohdana Chmelnického
DD.MM.RRRR Rad Alexandra Nevského
DD.MM.RRRR Rad Červenej hviezdy
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 17.03.1945 do 11.05.1945
Zdroje:
Sources:
Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960, Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/aps189.php
www.rulit.me
URL : https://www.valka.cz/225-gardovy-samostatny-spojovaci-letecky-pluk-1944-1945-t203988#580494Verze : 1
MOD
V často citovanom ruskom zdroji informácií o gardových leteckých plukoch (Ryčilo, B., Morozov, M.: Gvardejskije časti i sojedinenja sovietskoj aviacii 1941-145, Mir Avijaciji č. 2 ročník 2003 - Борис РЫЧИЛО, Мирослав МОРОЗОВ: Гвардейские части и соединения советской авиации 1941-1945 гг., Мир Авиации 2003/02) je uvedené, že celý názov 225. spojovacieho pluku znie: 225-й отдельный гвардейский Львовский орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского авиационный полк связи. Čiže 225. samostatný gardový Ľvovský spojovací letecký pluk vyznamenaný radmi Kutuzova, Bohdana Chmelnického a Alexandra Nevského.


V návrhu na udelenie vyznamenania veliteľovi tohto pluku z 15. mája 1945 je však pluk označený aj ako "vyznamenaný Radom Červenej hviezdy". Preto som aj tento názov uviedol v tabuľke.


https://podvignaroda.ru/?#id=38281380

URL : https://www.valka.cz/225-gardovy-samostatny-spojovaci-letecky-pluk-1944-1945-t203988#580497Verze : 2
MOD