Main Menu
User Menu

586. samostatná armádní spojovací letka [1943-1945]

586th Detached Army Liaison Aviation Squadron

586. samostatná armádna spojovacia letka

586-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи (586 оааэс)

     
Název:
Name:
586. samostatná armádní spojovací letka
Originální název:
Original Name:
586-я отдельная армейская авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.04.1943-DD.05.1945 8. gardová armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.08.1943 ?, ( )
DD.08.1943-DD.MM.1945 Papuša, Pjotr Charitonovič (Kapitan / Kапитан)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
20.04.1943 - 07.06.1944
15.06.1944 - 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170481 z 1. októbra 1960, (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
URL : https://www.valka.cz/586-samostatna-armadni-spojovaci-letka-1943-1945-t203895#580290Verze : 1
MOD