Main Menu
User Menu

33. divize [1939-1945]

第33師団 / 33rd Division

     
Název:
Name:
33. divize
Originální název:
Original Name:
第33師団
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.02.1939
Předchůdce:
Predecessor:
?
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.03.1939-06.11.1941 11. armáda
06.11.1941-DD.MM.1945 15. armáda
DD.MM.1945-DD.10.1945 Armáda Burmskej zóny
Dislokace:
Deployed:
07.02.1939-DD.MM.1939 Utsunomiya, prefektúra Tochigi
DD.MM.1939-DD.MM.RRRR Sendai, prefektúra Myiagi
DD.03.1939-DD.MM.RRRR centrálna Čína /
DD.MM.1941-DD.MM.1941 provincia Shanxi /
DD.MM.1941-DD.12.1941 ?, Siam
DD.12.1941-DD.MM.RRRR Burma /
DD.MM.RRRR-DD.10.1945 ?, Siam /

Velitel:
Commander:
09.03.1939-20.01.1941 Amakasu, Jutaro (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
20.01.1941-11.03.1943 Sakurai, Shozo (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
11.03.1943-16.05.1944 Yanagida, Genzo (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
16.05.1944-27.06.1944 Tanaka, Nobuo (Rikugun Šóčo / Rikugun Socho)
27.06.1944-DD.10.1945 Tanaka, Nobuo (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

07.02.1939-DD.10.1945 Velenie
07.02.1939-DD.10.1945 štáb divízie
DD.03.1943-DD.MM.RRRR 213. pluk pechoty 5)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 214. pluk pechoty
DD.MM.RRRR-DD.MM.1944 215. pluk pechoty
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 33. pluk horského delostrelectva
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 11. protitanková rota
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR tanková čata
DD.MM.RRRR-DD.10.1945 33. ženijný pluk
DD.MM.RRRR-DD.10.1945 33. prepravný pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR divizná zdravotná jednotka
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. polná nemocnica
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. polná nemocnica
DD.03.1943-DD.MM.RRRR ? prapor horského delostrelectva 5)
DD.03.1943-DD.MM.RRRR ? prapor horského delostrelectva 5)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR veterinárna sekcia
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR výzbrojná sekcia
DD.MM.1939-DD.10.1945 divizné jednotky 1)
DD.MM.1939-DD.10.1945 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- triangulárna divízia
5) 213. pluk pod velením plk. K. Miyawaki a dva prapory horských diel zostávajú v Číne a k divízii sa pripájajú v marci 1942.
- volací znak / alias Bow Division (弓兵団)
Zdroje:
Sources:
http://www.axishistory.com/index.php?id=8291
http://pwencycl.kgbudge.com/index.htm
Allen, Louis (1986). Burma: the Longest War 1941-45
orbat.com
URL : https://www.valka.cz/33-divize-1939-1945-t20204#421359Verze : 0
MOD
33. divize


213. pěší pluk
214. pěší pluk
215. pěší pluk
33. horský dělostřelecký pluk (36x 75mm horská děla)
33. ženijní pluk
33. spojovací jednotka
33. transportní pluk
URL : https://www.valka.cz/33-divize-1939-1945-t20204#76066Verze : 0
MOD
1) Divizné jednotky v januári 1942JednotkaUnit
21. jednotka ťažkého delostrelectva 2)21st Mixed Heavy Artillery Unit 2)
26. nezávislý ženijný pluk 3)26th Independent Engineer Regiment 3)
51. nezávislá polná protilietadlová jednotka 4)51st Independent Field AntiAircraft Unit 4)
Rota protitankových diel Anti Tank Guns Company2) 4x105mm a 4x150 mm delá (4 X 105mm and 4 X 150mm guns)
3) transport vody (water transport)
4) jedna rota 75mm protilietadlových diel (one company of 75mm AA guns)


poznámky


Protitankové delá a čata ľahkých taknov sa účastni prvej akcie 6.3.1942 u Pegu. Delá sú zajaté rotou 1st West Yorks, s podporou tankov.


3 Japonské tanky z tankovej čaty podriadenej divízii, sú rýchlo vyradené z boja Stuartami 7. Husárov. 4. tank je stratený už predošle, počas prechodu cez rieku Sittang. Hlavná časť jednotky ostáva v Thajsku, avšak tieto 4 stroje boli vyslané po vlastnej osy smerom do burmy z Thajska.


Preukázané vojnoé zločiny


Príslušníci 33. divízie, konkrétne, 3. praporu 215. pluku pechoty spolu s Kempeitai (vojenská polícia) zavraždili približne 600 civilistov v Kalagong, Burma. K udalosti došlo 7.7.1945 počas protipovstaleckej akcie.
zdroj
http://www.axishistory.com/index.php?id=8291
http://pwencycl.kgbudge.com/index.htm
Allen, Louis (1986). Burma: the Longest War 1941-45
orbat.com
Raymond Lamont-Brown - Kempeitai: Japan's Dreaded Military Police
URL : https://www.valka.cz/33-divize-1939-1945-t20204#421362Verze : 0
MOD

JAPONSKÉ CÍSAŘSTVÍ 33. Divize
Datum vzniku 07.02.1939 Sendai
Předchůdce -
Datum zániku 30.09.1945
Následovník -
Nadřízené velitelství 15.03.1939 11. Armáda
06.11.1941 15. Armáda
DD.MM.1945 Barmský armádní okruh
Dislokace -
Velitelé 09.03.1939 - 20.01.1941 Amakasu, Jutaro
20.01.1941 - 11.03.1943 Sakurai, Shozo
11.03.1943 - 16.05.1944 Yanagida, Genzo
16.05.1944 - 30.09.1945 Tanaka, Nobuo
Podřízené útvary -
Prameny http://www.axishistory.com/index.php?id=8258
Literatura
URL : https://www.valka.cz/33-divize-1939-1945-t20204#308550Verze : 0
Divízia bola vytvorená v Utsunomiya, prefektura Tochigi, ale s velitelstvom v Sendai, prefektúra Miyagi. Divízia bola tvorená z velkej časti z vojakov základnej služby zo severného Kantō, prefektúry Tochigi, Ibaraki a Gunma.


Spočiatku je pridelená 11. armáde v centrálnej Číne a účastní sa prvej bitvy v Changsha. Je pridelená do Číny, aby tu zabezpečovala poriadok na okupovaných teritóriách. Od počiatku roku 1941 je divízia dislokovaná v provincii Shanxi, severná Čína. 6.11.1941 je divízia presunutá k 15. armáde a pod velením gen. por. Shozo Sakurai sa účastní invázie do Britskej Burmy. Divízia postupuje do Burmy zo Siamu, kde sa predtým nachádzala v Bangkoku. Prvou významnou akciou Burmskej kampane je bitva Akyab.


Divízia utrpí porážku v bitve Yenangyaung. V nasledovnom období je jednou z kľúčových divízii v bitve o Imphal, kde bola totálne zničená jej prvolíniová bojová sila.


Divízia v bitve Imphal


V 1943 bolo Japonské velenie v Burme rorganizované. Velenie Armády Burmeskej zóny bolo zverené gen. por. Masakasu Kawabemu. 15. armáda v tom čase je dislokovaná v Nagaland a Assam, tesne na dotyku s Britskou Indiou a velí jej nový veliteľ, gen. por. Renya Mutaguchi. V rovnakom čase je poverený velením 28. armády, v južnej Burme gen. por. Sakurai a v čele 33. divízie ho strieda gen. por. Genzo Yanagida.


Mutaguchi naplánoval a následne u velenia presadil operáciu U-Go, ktorej cieľom bola invázia do Britskej Indie. Plán vychádzal z predpokladu, že po začatí invázie cez Imphal, následne v Indii vypuknú nepokoje a obyvateľstvo sa pripojí na stranu Japonských invazorov.


33. divízia v tejto operácii mala za úlohu zničíť Indickú 17. divíziu pechoty v Tiddim a následne útočíť na Imphal z juhu. Skupine pechoty 33. divízii velil gen. mjr. Tsunoru Yamamoto, a vytvára Yamamoto Force, zložené z jednotiek 33. a 15. divízie, ktoré majú za úlohu zničiť sily Indickej 20. divízie pechoty v Tamu a následne útočiť na Imphal z východu. Zatiaľ čo 15. divízia pechoty pod velením gen. por. Masafumi Yamauchi mala za úlohu uzavrieť Imphal zo severu a 31. divízia pechoty pod velením gen. por. Kotoku Sato mala vykonať podpornú operáciu a izolovať Imphal, obsadením Kohimy.


Proti tomuto plánu sa postavili všetci velitelia divízii.


Japonci zahjujú útok


V počiatku operácie 33. divízia odreže 17. divíziu pod velením gen. mjr. Cowan.


Japonský 215. pluk pechoty pod velením plk. Masahiko Sasahara obsadzuje zásobovací sklad Milestone 109, približne 32 km v tyle za Cowanovými presdunutými stanovišťami.


Japonský 214. pluk pechoty, pod velením plk. Takanobu Sakuma oblieha Tongzang a hrebeň Tuitum Saddle cez ktorý prechádza jediná cesta, nikeľko kilometrov za postavním 17. divízie. Japonský prienik však nemohol pokračovať, nakoľko jednotky sú 18.3.1944 napadnuté jednotkami Indickej 48. brigády, pričom Japonci utrpia ťažké straty, prićom najurputnejšie boje prebiehajú v loklaite okolo Milestone 109.


V apríly 33. divízia útočí z juhu v Bishenpur, kde odrezáva druhý sled od Silchar. Veliteľ Yanagida začal byť pesimistický po tom, ako zlyhal plán na zničenie 17. divízie a taktiež po tom, ako sa dozvedele, že jeden z jeho plukov bol zničený u Milestone 109. Toto malo vplyv na jeho rozhodnutia a postup divízie. Divízia začína svoje akcie viiac opatrne a zrejme z tohto dôvodu premeškáva šancu na úspech v Bishenpur ktorý je držaný iba 32. Indickou brigádou 20. divízie, pričom 17. divízia oddychuje po jej ústupe.


Keď sa toto dozvedá Mutaguchi, vymení veliteľa divízie.


Počiatkom mája dochádza k Britskému protiútoku. Od počiatku ofenzívy žiadna z Japonských divízii nedostáva dostatočné zásoby (katastrofálna logistická situácia, ktorá sa predpokladala v priebehu ofenzívy bola hlavným dôvodom odporu proti ofenzíve) a mnohé z jednotiek boli vyhladovené, mnohý vojaci trpeli maláriou a celkovo sily dostatok munície. V tomto období už bolo jasné že nádeje na úspech sú nerealistické ale aj napriek tomu, Mutaguchi (a aj Kawabe) nariaďujú obnovenie útočných operácii.


33. divízia je posilnená prapormi z 53. a 54. divízie a velanie je zverená gen. por. Nobuo Tanaka a je divízii nariadená prelomiť postavenie 17. divízie u Bishenpur, avšak aj táto akcia sa končí neúspechom.


Koncom mája velitelia divízii odmietajú obnoviť útoky na Imphal, nakoľko Japonské divízie nie sú v stave splniť požadované rozkazy na útok. Mutaguchimu nezostáva nič iné ako nariadiř 3.7.1943 nariadiť zastavenie ofenzívy.


Japonci sú zatlačený za rieku Chindwin, prićom na ústupe zanechávajú delostrelectvo, transport ako aj chorých a ranených vojakov, ktorý nie sú schopní pochodu. Porážka v bojoch o Kohima a Imphal je najväčšou porážkou Japonského vojska v histórii.


Japonská armáda tu stratila 55.000 vojakov, pričom padlo 13.500.


Neskoršie pôsobenie a koniec vojny


Po katastrofálnej ofenzíve a ústupe je divízia obnovená na silu okolo 10.000 mužov.


Keď sa začína spojenecká ofenzíva smerom do centrálnej Burmy, divízia je stiahnutá za rieku Irrawaddy.


Zadný voj 33. divízie utrpuje ťažké straty brániac riečny prístav Monywa na rieke Chindwin. Počas bojov vo februári a marci, spojenci prekračujú Irrawaddy a 33. divízia bráni dôležitý riečny prístav Myingyan.


Prístav neni priamo napadnutý, avšak spojenci vytvárajú predmostia východne ako aj zádne od neho a 33. divízia drží prístav až dokiaľ neni väčšina 15. armády na ústupe.
33. divízia utrpí ďalšie straty pri pokuse o ústup smerom na juh. Koncom vojny divízia ustupuje na juh Burmy do Moulmein.


Divízia ukončuje pôsobenie v Nakhon Nayok provincii, Thajsko.


Počas celej Burmskej kampane divízia utrpela straty 22,316 mužov, zahrnujúc 15.033 padlých.

zdroj
en.wikipedia.org
http://pwencycl.kgbudge.com/index.htm
Allen, Louis (1986). Burma: the Longest War 1941-45
URL : https://www.valka.cz/33-divize-1939-1945-t20204#421290Verze : 0
MOD
33. divízia počas bitvy Imphal (operácia U-Go)


Veliteľ divízie gen. por. Genzo Yanagida - do 16.5.1944
gen. mjr. Nobuo Tanaka 16.5.1944 – 27.6.1944
gen. por. Nobuo Tanaka od 27.6.1944
Veliteľ skupiny pechoty gen. mjr. A. Yamamoto
Náčelník štábu plk. Tetsujiro Tanaka


velitel skupiny pechoty DD.MM.1941-DD.MM.1943 Araki Masatsugi
DD.MM.1943-13.03.1943 Endo Shinichi

Jednotka Unit
213. pluk pechoty 5)213th Infantry Regiment 5)歩兵第213連隊
214. pluk pechoty 6)214th Infantry Regiment 6)歩兵第214連隊
215. pluk pechoty 7)215th Infantry Regiment 7)歩兵第215連隊
33. pluk horského delostrelectva33rd Mountain Infantry Regiment山砲第33連隊
33. ženijný pluk33rd Engineer Regiment工兵第33連隊
33. priezkumný pluk33rd Recon Regiment輜重兵第33連隊
Spojovacia švadronaCommunication Squadron通信隊
Zdravotná švadronaMedical Squadron衛生隊
151. pluk pechoty 8)151st Infantry Regiment 8)歩兵第151連隊
1. prapor 67. pluku pechoty 9)1st Battalion 67th Infantry Regiment 9) 歩兵第67連隊第1大隊
2. prapor 154. pluku pechoty10) 2nd Battalion 154th Infantry Regiment 10)歩兵第154連隊第2大隊
14. nezávislý prapor rýchlopalných diel14th Indipendent Rapid Fire Gun Battalion 独立速射砲第14大隊
14. tankový pluk14th Tank Regiment 戦車第14連隊
54. bateria 1. pluku polného delostrelectva54th Battery 1st Field Artillery Regiment野砲兵第54連隊第1中隊
3. pluk ťažkého polného delostrelectva3rd Heavy Field Artillery Regiment野戦重砲兵第3連隊
18. pluk ťažkého polného delostrelectva18th Heavy Field Artillery Regiment野戦重砲兵第18連隊
4. nezávislý ženijný pluk4th Indipendent Engineer Regiment独立工兵第4連隊
Pozn
5) postup vpravo? / right corps
6) postup v centre? / Corps of charge
7) postup vľavo? / left corps
8) náležiaci 53. divízii / from 53rd Division
9) náležiaci 15. divízii / from 15th Division
10) náležiaci 54. divízii / from 54th division
zdroj
Allen, Louis (1986). Burma: the Longest War 1941-45
http://www.axishistory.com/index.php?id=8291
ja.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/33-divize-1939-1945-t20204#421369Verze : 0
MOD