Main Menu
User Menu

18. divize [1937-1945]

第18師団 / 18th Division

     
Název:
Name:
18. divize
Originální název:
Original Name:
第18師団
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.09.1937
Předchůdce:
Predecessor:
18. divize 1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
20.10.1937-14.02.1938 10. armáda
14.02.1938-12.09.1938 Expediční armáda Centrální Čína
12.09.1938-09.02.1940 21. Armáda
09.02.1940-05.07.1941 Armáda jihočínské zóny
05.07.1941-06.11.1941 23. Armáda
06.11.1941-DD.03.1942 25. Armáda
DD.03.1942-08.04.1944 15. Armáda
08.04.1944-DD.09.1945 33. Armáda
Dislokace:
Deployed:
09.09.1937-DD.MM.RRRR Kurume
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, Čína /
DD.MM.1941-DD.MM.1941 ?, Malaysia /
DD.MM.1941-DD.MM.1941 Singapore /
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR ?, Burma /
DD.MM.RRRR-DD.09.1945 Južná Burma /

Velitel:
Commander:
11.09.1937-15.07.1938 Ushijima, Sadao (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
15.07.1938-10.02.1940 Kuno, Seiichi (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
10.02.1940-10.04.1941 Hyakutake, Harukichi (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
10.04.1941-18.03.1943 Mutaguchi, Renya (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
18.03.1943-22.09.1944 Tanaka, Shinichi (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
22.09.1944-DD.MM.1945 Naka, Eitaro (Rikugun Čújó / Rikugun Chujo)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
11.09.1937–05.09.1939 Kofuji, Satoshi (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
10.11.1941-11.09.1942 Michinori, Shiraishi (Rikugun Šósa / Rikugun Shosa)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
14.11.1944-DD.MM.1945 114. pěší pluk
14.11.1944-DD.09.1945 55. pěší pluk
14.11.1944-DD.MM.1945 56. pěší pluk

Ručně vyplněné položky:
09.09.1937-DD.09.1945 Velenie
09.09.1937-DD.09.1945 štáb divízie
09.09.1937-DD.MM.1941 23. pešia brigáda
09.09.1937-DD.MM.1941 35. pešia brigáda
09.09.1937-DD.09.1945 18. pluk horského delostrelectva
09.09.1937-DD.09.1945 22. prapor kavalerie
09.09.1937-DD.09.1945 12. ženijný pluk
09.09.1937-DD.09.1945 12. prepravný pluk
DD.MM.RRRR-DD.09.1945 Divizná komunikačná jednotka
DD.MM.1941-DD.09.1945 55. peší pluk 2)
DD.MM.1941-DD.09.1945 56. peší pluk 2)
DD.MM.1941-DD.09.1945 114.peší pluk 2)
09.09.1937-DD.09.1945 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) rozspustená v 1925
2) združené do skupiny pechoty 18. divízie, rozpustenej 14.11.1944
- bojová sila cca 30.000 mužov
- alias Krysamtéma 菊
- štvorcová divízia do roku 1941, potom trojuholníková
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org
http://www.axishistory.com/index.php?id=8258
URL : https://www.valka.cz/18-divize-1937-1945-t20187#430335Verze : 1
MOD
18. divize


55. pěší pluk
56. pěší pluk
114. pěší pluk
18. horský dělostřelecký pluk (36x 75mm horská děla)
12. ženijní pluk
18. spojovací jednotka
12. transportní pluk
URL : https://www.valka.cz/18-divize-1937-1945-t20187#76046Verze : 0
MOD

JAPONSKÉ CÍSAŘSTVÍ 18. Divize
Datum vzniku 13.11.1907 Kurume


01.05.1925 - zrušena ( deactivated )


09.09.1937 Kurume - znovu zformována
Předchůdce ---
Datum zániku 30.09.1945
Následovník ---
Nadřízené velitelství 20.10.1937 10. Armáda
14.02.1938 Expediční armáda Centrální Čína
12.09.1938 21. Armáda
09.02.1940 Jihočínská armádní okruh
05.07.1941 23. Armáda
06.11.1941 25. Armáda
??.03.1942 15. Armáda
08.04.1944 33. Armáda
Dislokace ---
Velitelé 04.06.1915 - 25.07.1919 Shiba, Katsusaburo
25.07.1919 - 15.08.1922 Kozan, Kimimichi
15.08.1922 - 01.05.1925 Kanaya, Hanzo


11.09.1937 - 25.07.1938 Ushijima, Sadao
25.07.1938 - 10.02.1940 Kuno, Seiichi
10.02.1940 - 10.04.1941 Hyakutake, Seikichi
10.04.1941 - 18.03.1943 Mutaguchi, Renya
18.03.1943 - 22.09.1944 Tanaka, Shinichi
22.09.1944 - 30.09.1945 Naka, Eitaro
Podřízené útvary ---
Prameny http://www.axishistory.com/index.php?id=8258
Literatura
URL : https://www.valka.cz/18-divize-1937-1945-t20187#308980Verze : 0
Pôvodné zloženie divízie na začiatku svojej existencie, kedy bola zložená ako štvorcová divízia. S touto štruktúrou existovala až do vypuknutia vojny s USA.jednotka unit
23. pešia brigáda
o 55. peší pluk
o 56. peší pluk
23rd Infantry Brigade
o 55th Infantry Regiment
o 56th Infantry Regiment
35. pešia brigáda
o 114. peší pluk
o 124. peší pluk
35th Infantry Brigade
o 114th Infantry Regiment
o 124th Infantry Regiment
18. pluk horského delostrelectva18th Mountain Artillery Regiment
22. prapor kavalerie22nd Cavalry Battalion
12. ženijný pluk12th Engineer Regiment
12. prepravný pluk12th Transport RegimentV jeseni 1941 je divízia reorganizovaná na triangulárnu štruktúru a jej zloženie je nasledovnéjednotka unit
Skupina pechoty 18. divízie
55. peší pluk
56. peší pluk
114. peší pluk
18th Division Infantry Group
55th Infantry Regiment
56th Infantry Regiment
114th Infantry Regiment
18. pluk horského delostrelectva18th Mountain Artillery Regiment
22. prapor kavalerie22nd Cavalry Battalion
12. ženijný pluk12th Engineer Regiment
12. prepravný pluk12th Transport Regiment
Divizná komunikačná jednotkaDivisionary Comunication Unitzloženie velenia divízie koncom jej existencie


velitel divízie: gen. por. Naka Eitaro
náčelník štábu: plk. Yoshiaki Shirasaki
• operačný náčelník: mjr. Yasuo Mitsuhashi
• člen štábu: mjr. Tadashi Suzuki (鈴木重直)
• člen štábu: mjr. Jihei? (正宝治平)
hlavný adjutant: mjr. Inose, Shigeo
hlavný účtovník: plk. financ. Kimura ? (木村烝逸)
vrchný chirurg: plk. chirurg Dr. Ohashi? (大橋要人)
vrchný veterinár: pplk. Takashi Sasaki (佐々木孝仕)


velitel skupiny pechoty
1943 – 1944 gen. mjr. Aida Shunji


zdroj
ja.wikipedia.org
http://www.axishistory.com/index.php?id=8258
L. Allen - Burma: The Longest War 1941-1945
URL : https://www.valka.cz/18-divize-1937-1945-t20187#430594Verze : 0
MOD
18. divízia bola znovuzostavená v septembri 1937 v Kurume. Následne vypukne druhá Sino Japonská vojna a divízia sa dostáva spolu s 114. divíziou pod velenie 10. armády ako jej posila. V rámci tohto konfliktu sa účastní bojov o Šanghaj.


Taktiež sa podieľa na bitve o Nanjing a následnom masakri po jeho dobití, ako aj ďalších operácii v Číne a koncom vojny v septembri 1938 operácie v Cantone. Tu divízia vykonáva útok proti Čínskym jednotkám zo zálivu. V tomto čase je podriadená Čínskej expedičnej armáde.


V 1941 sa divízia nachádza pod velením gen. por. Renya Mutaguchi a je znovu pridelená pod velenie 25. armády – 11.6.1941. Divízia sa podieľa na invázii do Malaysie a Singapore.


Po tejto kampani je podriadená pod 15. armádu a presunutá na bojisko do Burmy, kde je jej úlohou obsadenie Burmy.


V 1943 je Mutaguchi vo velení striedaný gen. por. Shinichi Tanaka a divízia je presunutá pod velenie 33. armády s operačnými úlohami v severnej Burme, kde jednotka utrpí straty 3.000 mužov a to z otravy stravou a malarie.


18. divízia zvádza boje s Čínskymi jednotkami pod americkým velením, ktoré postupujú na Mogaung a Myitkyina, ako aj proti diverzným jednotkám Chindits, ktoré operujú za Japonskými líniami. Aj cez ťažké straty, jednotka plní úlohu spomaľovať postup spojencov.


114. pluk sa nachádza v detašmáne v Myitkyina a utrpí v bojoch so spojencami straty viac než 2.000 mužov.


Po nezdare operácie U-Go a v 1944 je v čele divízie vymenený gen. por. Tanaka a strieda ho gen. por. Eitaro Naka, bývalý náčelník štábu Armády Burmskej zóny.


V 1945 sa divízia účastní bojov v centrélnej časti Burmy, kde znovu utrpí ťažké straty, zvlášť v bitve Meiktila. Divízia ukončuje bojovú činnosť po kapitulácii v oblastie južnej Burmy.


Divízia na počiatku Burmskej kampane čítala na 31.444, pričom utrpela straty 20.000 mužov.zdroj
ja.wikipedia.org
http://www.axishistory.com/index.php?id=8258
L. Allen - Burma: The Longest War 1941-1945

18. divize [1937-1945] - príslušníci 18. divízie, sa vyloďujú v Kota Bharu na Malayskom poloostrove a zahajujú Malayské ťaženie, vylodenie prichádza 1 hod., 5 min. pred začatím vojny s USA
http://sechin.blog.shinobi.jp

príslušníci 18. divízie, sa vyloďujú v Kota Bharu na Malayskom poloostrove a zahajujú Malayské ťaženie, vylodenie prichádza 1 hod., 5 min. pred začatím vojny s USA
http://sechin.blog.shinobi.jp

URL : https://www.valka.cz/18-divize-1937-1945-t20187#430603Verze : 0
MOD
Zloženie divízie v konečnej fáze svojej exitencieJednotka Unit


55. peší pluk (plk. Shiro Yamazaki) 55th Infantry Regiemnt (col. Shiro Yamazaki) 歩兵第55連隊(山崎四郎大佐)


56. peší pluk (plk. Saburo Sato) 56th Infantry Regiemnt (col. Saburo Sato) 歩兵第56連隊(佐藤又三郎大佐)
114. peší pluk (plk. Hiroshi Otsuka ) 114th Infantry Regiemnt (col. Hiroshi Otsuka) 歩兵第114連隊(大塚宏大佐)


18. pluk horského delostrelectva (plk. Taro Eguchi )* 18th Mountain Artillery Regiment (col. Taro Eguchi)* 山砲兵第18連隊(江口太郎大佐)*
12. ženijný pluk (pplk. Inoue Ichiro ?) 12th Engineer Battalion (Lt. Col. Inoue Ichiro ?) 工兵第12連隊(井上義一郎中佐)
12. logistický pluk (pplk. Torakichi Mizutani ) 12th Logistic Regiment (Lt. Col. Torakichi Mizutani ) 輜重兵第12連隊 (水谷虎吉中佐)
1. komunikačná švadrona 18. divízie (kpt. Tatsuo Yamazaki ) 18th Division 1st Communication Squadron (Capt. Tatsuo Yamazaki) 第18師団第1通信隊 (山崎達男大尉)
2. komunikačná švadrona 18. divízie (mjr. Yohei? ) 18th Division 2nd Communication Squadron (Maj. Yohei?) 第18師団第2通信隊 (土生洋平少佐)
Zdravotná švadrona 18. divízie (pplk. Hironari Ogura) 18th Division Medical Squadron (Lt. Col. Hironari Ogura) 第18師団衛生隊 (小倉弘成中佐)
1. polná nemocnica 18. divízie (mjr. Yukio Suzuki) 18th Division 1st Field Hospital (Maj. Yukio Suzuki) 第18師団第1野戦病院 (鈴木行雄少佐)
2. polná nemocnica 18. divízie (mjr. Ken Osamu Ogyu ) 18th Division 2nd Field Hospital (Maj. Ken Osamu Ogyu ) 第18師団第2野戦病院 (荻生謙修少佐)
3. polná nemocnica 18. divízie (mjr. Susumu Sato) 18th Division 3rd Field Hospital (Maj. Susumu Sato) 第18師団第3野戦病院 (佐藤進少佐)
4. polná nemocnica 18. divízie (mjr. Harada ) 18th Division 4th Field Hospital (Maj. Harada? ) 第18師団第4野戦病院 (原田大六少佐)
Jednotka karantény a zásobovania vodou (mjr. Yoshikazu Noh) Cuarantine and Water Supply Unit (Maj. Yoshikazu Noh) 第18師団防疫給水部 (尾能吉一少佐)
Sklad koní 18. divízie ? (mjr.? ) Horse Disease Depot 18th Infantry Division ? (Maj. ?) 第18師団病馬廠 (安梅寿永少佐)
13. nezávislý prapor rýchlopalných diel () 13th Indipendent Rapid Fire Guns Battalion () 独立速射砲第13大隊 ()
21. prapor ťažkého polného delostrelectva () 21st Heavy Field Artillery Battalion () 野戦重砲兵第21大隊 ()
Pozn.: * následne od 26.7.1945 / after 26.7.1945 plk. Matsukawa Nobumasa (松川信正大佐)
V zátvorke je uvedený velitel danej jednotky koncom vojny

zdroj
ja.wikipedia.org
http://www.axishistory.com/index.php?id=8258
L. Allen - Burma: The Longest War 1941-1945
http://www.ww2incolor.com/japan/C+a+_25_.html

18. divize [1937-1945] - na vlakovej stanici pred odchodom na front, 1938

na vlakovej stanici pred odchodom na front, 1938
URL : https://www.valka.cz/18-divize-1937-1945-t20187#430610Verze : 2
MOD