Main Menu
User Menu

4. samostatná stíhací letka [192R-1933]

4th Detached Fighter Aviation Flight

4. samostatná stíhacia letka

4-я отдельная истребительная эскадрилья

     
Název:
Name:
4. samostatná stíhací letka
Originální název:
Original Name:
4-й отдельная истребительная эскадрилья
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
106. stíhací letka
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1933
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-01.01.1933 6. letecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-01.01.1933 Smolensk

Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Andersson, L.: Soviet Aircraft and Avion 1917-1941. London 1994.
URL : https://www.valka.cz/4-samostatna-stihaci-letka-192R-1933-t200760#574439Verze : 1
MOD