Main Menu
User Menu

125. samostatná spojovací letka [1941-1942]

125th Detached Liaison Aviation Squadron

125. samostatná spojovacia letka

125-я отдельная авиационная эскадрилья связи (125 оаэс)

     
Název:
Name:
125. samostatná spojovacia letka
Originální název:
Original Name:
125-я отдельная авиационная эскадрилья связи
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.07.1941
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
17.04.1942
Nástupce:
Successor:
premenovaná na 350. samostatnú spojovaciu letku
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vzdušné sily 43. armády
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.07.1941-DD.MM.1942 Čub, Andrej Ivanovič (Kapitan / Kапитан)
DD.MM.1942-DD.04.1942 Čub, Andrej Ivanovič (Major / Mайор)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.1941-DD.MM.1942 Polikarpov U-2
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 24 samostatných oddielov, letiek, tylových jednotiek a úradov vojenského letectva, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu z 1. októbra 1960, № 170481 (Перечень No.24 отдельных отрядов, эскадрилий, тыловых частей и учреждений военно-воздушных сил, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной воины 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 1 октября 1960 г. № 170481)
https://allaces.ru/sssr/struct/e/sae125.php
URL : https://www.valka.cz/125-samostatna-spojovaci-letka-1941-1942-t199307#571312Verze : 2
MOD