Main Menu
User Menu

Mackensen, August von

     
Příjmení:
Surname:
von Mackensen
Jméno:
Given Name:
Anton Ludwig August
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Ludwig August von Mackensen
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.12.1849 Haus Leipnitz
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.11.1945 Burghorn /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 11. armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/August_von_Mackensen
URL : https://www.valka.cz/Mackensen-August-von-t19870#409089Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Mackensen
Jméno:
Given Name:
Anton Ludwig August
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Ludwig August von Mackensen
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukopník
DD.MM.RRRR plukovník
DD.MM.RRRR generálmajor
DD.MM.RRRR generálporučík
DD.MM.RRRR generál pěchoty
DD.MM.RRRR generálplukovník
22.06.1915 generál polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

27.11.1914

Pour le Mérite
Pour le Mérite
-

09.01.1917

Velkokříž Železného kříže
Grand Cross of the Iron Cross
Großkreuz des Eisernen Kreuzes
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/August_von_Mackensen
URL : https://www.valka.cz/Mackensen-August-von-t19870#499717Verze : 0
MOD
Generalfeldmarschall August von Mackensen


August von Mackensen se narodil 6. prosince 1849 ve městě Leipnitz ve statkářské rodině. Vzdělání získal na gymnáziu a poté nastoupil na univerzitu, kde začal studovat zemědělství. Dne 1. října 1869 vstoupil do armády k elitnímu 2.husarskému pluku, se kterým se zúčastnil Prusko-Francouzské války, během které získal Železný kříž 2.třídy a povýšení na poručíka. Přestože nevystudoval válečnou akademii, je v roce 1880 přidělen do generálního štábu a v roce 1894 se stal velitelem 1.husarského pluku, v roce 1899 byl povýšen do šlechtického stavu a v roce 1901 na generála.


V době vypuknutí 1.světové války velel XVII.sboru, přiděleného k 8.armádě. V srpnu 1914 hrál se svým sborem důležitou roli v bitvách u Gumbinnenu a Tanenbergu. V listopadu 1914 se stává velitelem 9.armády, se kterou bojuje u města Lodž, kde je za vynikající velení 27.listopadu 1914 vyznamenán řádem Pour le Merite. V dubnu 1915 byl jmenován velitelem 11.armády, se kterou na začátku května prolomil ruskou frontu u Gorlice-Tarnowa, což vyústilo v drtivou porážku Rusů. 3.června je vyznamenán Dubovými ratolestmi k řádu Pour le Merite.


V září 1915 byl Mackensen jmenován velitelem vojsk, které bojovaly proti Srbsku a s pomocí německé 14., rakouské 3.armády a bulharských jednotek ho ke konci roku dobyl. Poté co v srpnu 1916 vyhlásilo Rumunsko válku Rakousku, byl jmenován velitelem jednotek, které ho měly porazit, poté co se mu to podařilo byl povýšen na polního maršála a jmenován velitelem okupačních jednotek v Rumunsku, v této funkci zůstal až do konce války.


Po skončení války je internován v Maďarsku a v prosinci 1919 propuštěn a v roce 1920 odešel do výslužby. Byl aktivní v politice a také podporoval NSDAP. Aktivně se nezůčastnil druhé světové války a dále žil klidně ve výslužbě. Přes podporu Hitlera zůstal Mackensen monarchistou a v roce 1941 se zůčastnil pohřbu sesazeného císaře Viléma II.


August von Mackensen zemřel 8.listopadu 1945 ve věku nedožitých 96 let v Brunghornu v Dolním Sasku.


zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/August_von_Mackensen
URL : https://www.valka.cz/Mackensen-August-von-t19870#74677Verze : 4
Poľný maršal von Mackensen oslavuje na svojom panstve Brüssow 90. narodeniny, Nemecko, 06.12.1939.


1. Generalfeldmarschall von Mackensen,
2. Oberstleutnant Hans-Henning von Gersdorff, von Mackensenov pobočník (Adjutant)
3. velvyslanec von Mackensen, syn maršala
4. pani von Mackensen (Leonie von der Osten)
5. Generaloberst Walther von Brauchitsch


zdroj: www.bundesarchiv.de
URL : https://www.valka.cz/Mackensen-August-von-t19870#536445Verze : 4
MOD