Main Menu
User Menu
Reklama

Mackensen, August von

     
Příjmení:
Surname:
von Mackensen
Jméno:
Given Name:
Anton Ludwig August
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Ludwig August von Mackensen
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.12.1849 Haus Leipnitz
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.11.1945 Burghorn /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 11. armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/August_von_Mackensen
URL : https://www.valka.cz/Mackensen-August-von-t19870#409089Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Mackensen
Jméno:
Given Name:
Anton Ludwig August
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Ludwig August von Mackensen
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukopník
DD.MM.RRRR plukovník
DD.MM.RRRR generálmajor
DD.MM.RRRR generálporučík
DD.MM.RRRR generál pěchoty
DD.MM.RRRR generálplukovník
22.06.1915 generál polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1897

Medaile ke stému výročí
Centenary Medal
Zentenarmedaille
-

DD.MM.1906

Pamětní odznak na stříbrnou svatbu
Silver Wedding Memorial Badge
Erinnerungszeichen zur Silbernen Hochzeit
-

06.05.1914

Vojenský záslužný kříž 1. třída
Military Merit Cross 1st Class
Militärverdienstkreuz I. Klasse
-

27.11.1914

Pour le Mérite
Pour le Mérite
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] 04.04.1915

Vojenský řád Maximiliana Josefa velkokříž
Military Order of Maximilian Joseph Grand Cross
Militär Max-Joseph-Orden Grosskreuz
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] 09.04.1915

Řád württemberské koruny 1. třída (velkokříž)
Order of Württemberg Crown 1st Class (Grand Cross)
Orden der Württembergischen Krone Grosskreuz
-

10.05.1915

Královský hohenzollernský domácí řád - velkokomtur
House Order of Hohenzollern - Grandcommander
Königlicher Hausorden von Hohenzollern - Großkomtur
-

28.08.1915

Řád černé orlice - velkokříž
Order of the Black Eagle - Grandcross
Schwarzer Adlerorden
-

DD.08.1915

Řád černé orlice - velkokříž
Order of the Black Eagle - Grandcross
Schwarzer Adlerorden
-

DD.09.1915

Řád Sv. Štěpána velkokříž
Order of St. Stephen Grandcross
Sankt Stephans-Orden Großkreuz
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] 06.12.1915

Vojenský řád sv. Jindřicha - rytíř
Military Order of St. Henry - Knight
Ritter Militär-Sankt-Heinrichs-Orden
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] 06.12.1915

Vojenský řád sv. Jindřicha - komandér 1. třídy
Military Order of St. Henry - Commander 1st Class
Militär-Sankt-Heinrichs-Orden - Kommandeur I. Klasse
-

06.12.1915

Vojenský záslužný kříž 1. třída
Military Merit Cross 1st Class
Militärverdienstkreuz I. Klasse
-

09.01.1917

Železný kříž 1914 - velkokříž
Iron Cross 1914 - Grandcross
Eisernes Kreuz 1914 - Großkreuz
-

09.01.1917

Velkokříž Železného kříže
Grand Cross of the Iron Cross
Großkreuz des Eisernen Kreuzes
-

26.04.1917

Válečný kříž Karla Eduarda
Carl Eduard War Cross
Carl-Eduard-Kriegskreuz
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile na válku 1915-1918
Commemorative Medal for War of 1915 - 1918
възпоменателнa медал за война 1915 -1918
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Stanislava 1. třída s meči
Order of St Stanislaus 1st Class with Swords
Орден Святого Станислава 1-я степень с мечами
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Anny 1. třídy s meči
Order of St. Anne 1st Class with Swords
Орден Святой Анны I степень с мечами
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Alexandra 1. třída
Order of Saint Alexander 1st Class
Орден Свети Александър
-

DD.MM.RRRR

Jeruzalémský kříž
Jerusalem Cross
Jerusalem-Kreuz
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Pamětní válečná medaile 1870/71
War Commemorative Medal of 1870/71
Kriegsdenkmünze für 1870/71
-

DD.MM.RRRR

Řád koruny 1. třída
Order of Crown 1st Class
Kronenorden 1. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád koruny 2. třída s meči
Order of Crown 2nd Class with Swords
Kronenorden 2. Klasse mit Schwerten
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice velkokříž s dubovými listy
Order of Red Eagle Grancross with Oak Leaves
Roter Adler Orden Grosskreuz mit Eichenlaub
-

DD.MM.RRRR

Řád červené orlice - 1. třída s korunou a dubovými listy
Order of Red Eagle - 1st Class with crown and Oak leaves
Roter Adler Orden - I. Klasse mit Krone und Eichenlaub
-

DD.MM.RRRR

Královský hohenzollernský domácí řád - velkokomtur
House Order of Hohenzollern - Grandcommander
Königlicher Hausorden von Hohenzollern - Großkomtur
-

DD.MM.RRRR

Důstojnické služební vyznamenání
Long service award
Dienstauszeichnung für Offiziere
-

DD.MM.RRRR

Řád čestného kříže - 3. třída
Order of Honour Cross - 3rd Class
Orden des Ehrenkreuzes - III. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž (Hamburk)
Hanseatic Cross
Hanseatenkreutz
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž (Brémy)
Hanseatic cross
Hanseatenkreuz
-

DD.MM.RRRR

Hanzovní kříž (Lübeck)
Hanseatic Cross
Hanseatenkreutz
-

DD.MM.RRRR

Sasko-Ernestínský domácí řád - velkokříž
Saxe-Ernestine House Order - Grandcross
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Großkreuz
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád zähringenského lva - komandér 2. třídy
Order of the Zähringen Lion - Commander 2nd Class
Orden vom Zähringenen Löwen - Kommandeur II. Klasse
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] DD.MM.RRRR

Záslužný řád Filipa velkomyslného - komandér 2. třídy
Order of Merit of Philip the Magnanimous - Commander 2nd Class
Verdienstorden Philipps des Großmütigen - Komtur II. Klasse
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Albrechta - velkokříž
Order of Albrecht - Grandcross
Albrecht - Orden - Großkreuz
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Albrechta - komadér 1. třídy
Order of Albrecht - Commander 1st Class
Albrecht - Orden - Komtur I. Klasse
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád Albrechta - důstojník
Order of Albrecht - officer
Albrecht - Orden - Offizierskreuz
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný řád - Velkokříž
Military Merit Order - Grand Cross
Militär -Verdienstorden - Großkreuz
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] DD.MM.RRRR

Vojenský záslužný řád - 2. třída s hvězdou a meči
Military Merit Order - 2nd Class with Star and Swords
Militär -Verdienstorden- 2. Klasse mit Stern und Schwerten
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg DD.MM.RRRR

Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - velkokříž
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Grandcross
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Großkreuz
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád württemberské koruny 1. třída (velkokříž)
Order of Württemberg Crown 1st Class (Grand Cross)
Orden der Württembergischen Krone Grosskreuz
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] DD.MM.RRRR

Řád württemberské koruny 2. třída (komandér s meči)
Order of Württemberg Crown 2nd Class (Commander with Swords)
Orden der Württembergischen Krone Komturkreuz mit Schwerten
-

Waldecké knížectví [1712-1918] / Principality of Waldeck [1712-1918] DD.MM.RRRR

Záslužný kříž - 1. třída
Cross of Merit - 1st Class
Verdienstkreuz - I. Klasse
-

Schaumbursko-lippské knížectví [1807-1918] / Principality of Schaumburg-Lippe [1807-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád - 1. třída
House Order - 1st Class
Hausorden - L. Klasse
-

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Saxe-Weimar-Eisenach [1815-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád bílého sokola - komandér s hvězdou
Order of White Falcon - Commander with Star
Hausorden vom Weißen Falken - Kommandeur mit Stern
-

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Saxe-Weimar-Eisenach [1815-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád bílého sokola - velkokříž
Order of White Falcon - Grandcross
Hausorden vom Weißen Falken - Großkreuz
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz DD.MM.RRRR

Řád Gryfa - velkokomandér
Order of Griffin - Grandcommander
Greifenorden - Großkomtur
-

Brunšvické vévodství [1813-1918] / Duchy of Brunswick [1813-1918] DD.MM.RRRR

Řád Jindřicha Lva - velkokříž
Order of Henry the Lion - Grandcross
Hausorden Heinrichs des Löwen - Großkreuz
-

Brunšvické vévodství [1813-1918] / Duchy of Brunswick [1813-1918] DD.MM.RRRR

Řád Jindřicha Lva - komandér 2. třídy
Order of Henry the Lion - Commander 2nd Class
Hausorden Heinrichs des Löwen - Kommandeur II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Řád Marie Terezie velkokříž
Order of Maria Theresia Grandcross
Maria Theresia Orden Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda velkokříž
Order of Leopold Grandcross
Leopold-Orden Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád Františka Josefa velkokříž
Order of Franz Joseph Grandcross
Franz Joseph Orden Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Pamětní mediale na válku 1914 - 18
War Commemorative Medal
Östererreichische Welt-Kriegs-Denkmünze 1914-1914
-

DD.MM.RRRR

Maďarská pamětní medaile na světovou válku
Hungarian War Commemorative Medal
Magyar Háborús Emlékérem
-

DD.MM.RRRR

Řád Osmanie - 2. třída
Order of Osmanieh - 2nd Class
Osmanlı Devlet Nişanı
-

DD.MM.RRRR

Řád Medjidie - 1. třída
Order of the Medjidie - 1st Class
Mecidiye Nişanı
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/August_von_Mackensen
URL : https://www.valka.cz/Mackensen-August-von-t19870#499717Verze : 2
MOD
Generalfeldmarschall August von Mackensen


August von Mackensen se narodil 6. prosince 1849 ve městě Leipnitz ve statkářské rodině. Vzdělání získal na gymnáziu a poté nastoupil na univerzitu, kde začal studovat zemědělství. Dne 1. října 1869 vstoupil do armády k elitnímu 2.husarskému pluku, se kterým se zúčastnil Prusko-Francouzské války, během které získal Železný kříž 2.třídy a povýšení na poručíka. Přestože nevystudoval válečnou akademii, je v roce 1880 přidělen do generálního štábu a v roce 1894 se stal velitelem 1.husarského pluku, v roce 1899 byl povýšen do šlechtického stavu a v roce 1901 na generála.


V době vypuknutí 1.světové války velel XVII.sboru, přiděleného k 8.armádě. V srpnu 1914 hrál se svým sborem důležitou roli v bitvách u Gumbinnenu a Tanenbergu. V listopadu 1914 se stává velitelem 9.armády, se kterou bojuje u města Lodž, kde je za vynikající velení 27.listopadu 1914 vyznamenán řádem Pour le Merite. V dubnu 1915 byl jmenován velitelem 11.armády, se kterou na začátku května prolomil ruskou frontu u Gorlice-Tarnowa, což vyústilo v drtivou porážku Rusů. 3.června je vyznamenán Dubovými ratolestmi k řádu Pour le Merite.


V září 1915 byl Mackensen jmenován velitelem vojsk, které bojovaly proti Srbsku a s pomocí německé 14., rakouské 3.armády a bulharských jednotek ho ke konci roku dobyl. Poté co v srpnu 1916 vyhlásilo Rumunsko válku Rakousku, byl jmenován velitelem jednotek, které ho měly porazit, poté co se mu to podařilo byl povýšen na polního maršála a jmenován velitelem okupačních jednotek v Rumunsku, v této funkci zůstal až do konce války.


Po skončení války je internován v Maďarsku a v prosinci 1919 propuštěn a v roce 1920 odešel do výslužby. Byl aktivní v politice a také podporoval NSDAP. Aktivně se nezůčastnil druhé světové války a dále žil klidně ve výslužbě. Přes podporu Hitlera zůstal Mackensen monarchistou a v roce 1941 se zůčastnil pohřbu sesazeného císaře Viléma II.


August von Mackensen zemřel 8.listopadu 1945 ve věku nedožitých 96 let v Brunghornu v Dolním Sasku.


zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/August_von_Mackensen
URL : https://www.valka.cz/Mackensen-August-von-t19870#74677Verze : 4
Poľný maršal von Mackensen oslavuje na svojom panstve Brüssow 90. narodeniny, Nemecko, 06.12.1939.


1. Generalfeldmarschall von Mackensen,
2. Oberstleutnant Hans-Henning von Gersdorff, von Mackensenov pobočník (Adjutant)
3. velvyslanec von Mackensen, syn maršala
4. pani von Mackensen (Leonie von der Osten)
5. Generaloberst Walther von Brauchitsch


zdroj: www.bundesarchiv.de
URL : https://www.valka.cz/Mackensen-August-von-t19870#536445Verze : 4
MOD