Main Menu
User Menu

Maršál letectva

Marshal of the Aviation

Маршал авиации

Česky: Maršál letectva
English: Marshal of the Aviation
По-русски: Маршал авиации
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Maršál
Link to the Dictionary Entry Marshal
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Marsal-letectva-t196619#668902Verze : 0
MOD