Main Menu
User Menu

3. československý střelecký pluk [1917-1918]

3rd Czechoslovak Rifle Regiment / 3-й Чехословацкий стрелковый полк

     
Název:
Name:
3. československý střelecký pluk
Originální název:
Original Name:
3. československý střelecký pluk / 3-й Чехословацкий стрелковый полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.07.1917
Předchůdce:
Predecessor:
Sloučený prapor 3. čs. střeleckého pluku
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
30.07.1917-DD.09.1917 Gibiš, Ignác (Kapitan / Kапитан)
DD.01.1918-DD.05.1918 Vojcechovský, Sergej (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/3-ceskoslovensky-strelecky-pluk-1917-1918-t196360#565102Verze : 1
MOD