Main Menu
User Menu

Národní centrum vojenské dopravy OS SR [2016-21]

National Centre of Military Transport of Armed Forces of Slovak republic / Národné centrum vojenskej dopravy

     
Název:
Name:
Národní centrum vojenské dopravy OS SR
Originální název:
Original Name:
Národné centrum vojenskej dopravy OS SR
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.2016
Předchůdce:
Predecessor:
Odbor vojenské dopravy Úřadu logistického zabezpěčení
Datum zániku:
Disbanded:
31.08.2021
Nástupce:
Successor:
701. centrum vojenské dopravy
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.2016-31.08.2021 Štáb pro podporu operací GŠ OS SR
Dislokace:
Deployed:
01.11.2016-31.08.2021 Bratislava, Dukelské kasárny

Velitel:
Commander:
01.11.2016-31.12.2020 Banas, Marek (Plukovník)
01.01.2021-31.08.2021 Sabolčík, Roland (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.2016-31.08.2021 Skupina vnútorného riadenia
01.01.2016-31.08.2021 Odbor medzinárodnej dopravy
01.11.2016-31.08.2021 Odbor vnútroštátnej dopravy
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 2017
Zdroje:
Sources:
https://www.cvd.mil.sk/38364/
URL : https://www.valka.cz/Narodni-centrum-vojenske-dopravy-OS-SR-2016-21-t195330#562476Verze : 0
MOD
Nariadením MO SR č. 6/2018 z 02.02.2018 (Vestník MO SR č. 6/2018 z 08.02.2018) bol Národnému centru vojenskej dopravy OS SR priznaný znak.
Národní centrum vojenské dopravy OS SR [2016-21] - Znak Naŕodného centra vojenskej dopravy OS SR

Znak Naŕodného centra vojenskej dopravy OS SR
URL : https://www.valka.cz/Narodni-centrum-vojenske-dopravy-OS-SR-2016-21-t195330#593777Verze : 0
MOD