Main Menu
User Menu

Dollfuss, Engelbert

Kancléř Engelbert Dollfuss


1892-1934- rakouským kancléřem se stal roku 1932
URL : https://www.valka.cz/Dollfuss-Engelbert-t19510#72890Verze : 0
MOD
Engelbert Dollfuss byl křesťanský socialista. 20. května 1932 byl pověřen sestavením koaliční vlády poté co podala demisi vláda jeho stranického kolegy Buresche, ve které působil jako ministr zemědělství. Dollfussova koalice měla v parlamentu křehkou většiny jednoho hlasu, navíc jeden z koaličních partnerů - Heimwehr, byl svými pravicově extremistickými postoji blíže k opozičním Velkoněmcům. Kromě toho působila v parlamentu silná sociálně demokratická opozice, která po odhalení tzv. svatogotthardské aféry vyvolala nepokoje nespokojeného dělnictva. Proto se kancléř Dollfuss rozhodl provést státní převrat na základě válečného tzv. zmocňovacího zákona z roku 1917. 15. března 1933 rozpustil parlament, poté nařídil odzbrojit Schutzbund - ozbrojenou dělnickou organizaci, zakázal KS Rakouska, zrušil svobodu tisku a shromažďování. Parlamentní ústavu nahradil 30. dubna totalitní ústavou podle italského korporativního vzoru.


Základem nového režimu ustanovil tzv. Vlasteneckou frontu, vytvořenou splynutím křesťanskosociální, německé nacionální strany a heimwehru. Zároveň byla 19. června zakázána činnost nacistické strany v Rakousku. Protože Schutzbund odmítl odevzdat zbraně, zahájil kancléř Dollfuss začátkem roku 1934 ostřelování jejich sídla - Karl-Marx-Hofu - polním dělostřelectvem. Ve Vídni, Linci a na jiných místech proběhly třídenní pouliční boje. Po potlačení odporu Dollfuss dovršil fašisaci Rakouska tím, že zakázal svobodné odbory, sociálně demokratickou stranu a všechny ostatní strany, které nebyly součástí Vlastenecké fronty. Značná část osob ohrožených persekucí nalezla azyl v demokratickém Československu!


V zahraniční politice se Dollfuss orientoval na spolupráci s Itálií a Maďarskem, s nimiž v březnu 1934 podepsal tzv. římské protokoly o hospodářské i politické spolupráci. Velmi dobré vztahy pěstoval rovněž s Vatikánem. Politickému systému, který v Rakousku zavedl se začalo říkat austrofašismus.


Rakouští nacisté, nyní v odboji, se 25. července 1934 pokusili provést za pomoci Německa státní převrat. Došlo k ozbrojenému vystoupení ilegálních bojůvek SS v Korutanech a Štýrsku. Při pokusu o povstání ve Vídni byl ve svém paláci zavražděn nacistou Ottou Planetou i kancléř Dollfuss. Připravený zásah německé armády ve prospěch pučistů však znemožnil postoj Mussolliniho, který přesunul k rakouským hranicím několik divizí. Policie poté puč v několika hodinách potlačila. Když západní mocnosti protestovaly proti tomuto pokusu o anšlus Rakouska, Německo svoji účast na celé akci popřelo. Kancléřem se stal dosavadní ministr spravedlnosti K. Schuschnigg.
Dollfuss, Engelbert - Kancléř Dollfuss na dobové karikatuře

Kancléř Dollfuss na dobové karikatuře
URL : https://www.valka.cz/Dollfuss-Engelbert-t19510#82815Verze : 0