Main Menu
User Menu

Pěší rota 3/6 [1947-1950]

3rd Infantry Company of the 6th Infantry Battalion

     
Název:
Name:
Pěší rota 3/6
Originální název:
Original Name:
Pěší rota 3/6
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 Pěší prapor 6
01.10.1949-15.12.1950 Pěší pluk 6
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.11.1950 Olomouc, kasárny /
01.11.1950-15.12.1950 Tábor, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Pěší prapor 6)
URL : https://www.valka.cz/Pesi-rota-3-6-1947-1950-t192122#554134Verze : 0
MOD