Main Menu
User Menu

Parchim

Parchim

     
Název:
Name:
Parchim
Originální název:
Original Name:
Parchim
Další názvy:
Other Names:
Pütt
Parchen
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Meklenbursko-Přední Pomořansko
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
53°25'00.00"N 11°50'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Dargelütz
Kiekindemark
Neuhof
Neu Klockow
Slate
Damm
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1170
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.11.1939-DD.11.1939
IV. skupina Bombardovací eskadry ke zvláštnímu použití 1
4th Group of the 1st Special Purpose Bomber Wing
DD.03.1942-01.10.1942
1. letka Kluzákové eskadry 2
1st Squadron of the 2nd Airlanding Wing
DD.03.1942-01.10.1942
2. letka Kluzákové eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Airlanding Wing
DD.03.1942-01.10.1942
3. letka Kluzákové eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Airlanding Wing
DD.03.1942-01.10.1942
4. letka Kluzákové eskadry 2
4th Squadron of the 2nd Airlanding Wing
DD.03.1942-01.10.1942
I. skupina Kluzákové eskadry 2
1st Group of the 2nd Airlanding Wing
DD.03.1942-01.10.1942
Štáb I. skupiny Kluzákové eskadry 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Airlanding Wing
DD.04.1942-DD.10.1942
Kluzáková eskadra 2
2nd Airlanding Wing
DD.04.1942-DD.10.1942
Štáb Kluzákové eskadry 2
Staff of the 2nd Airlanding Wing
DD.07.1942-DD.01.1944
Noční stíhací prostorové velitelství 10
10th Night Fighter Area Command
01.12.1942-DD.07.1943
4. letka Noční stíhací eskadry 5
4th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
01.12.1942-DD.04.1944
5. letka Noční stíhací eskadry 5
5th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
01.12.1942-DD.04.1944
6. letka Noční stíhací eskadry 5
6th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
01.12.1942-DD.04.1944
II. skupina Noční stíhací eskadry 5
2nd Group of the 5th Night Fighter Wing
01.12.1942-DD.04.1944
Štáb II. skupiny Noční stíhací eskadry 5
Staff of the 2nd Group of the 5th Night Fighter Wing
DD.MM.1942-DD.07.1942
10. letka Bombardovací eskadry 30
10th Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.MM.1942-DD.07.1942
11. letka Bombardovací eskadry 30
11th Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.MM.1942-DD.07.1942
12. letka Bombardovací eskadry 30
12th Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.MM.1942-DD.07.1942
IV. skupina Bombardovací eskadry 30
4th Group of the 30th Bomber Wing
DD.MM.1942-DD.07.1942
Štáb IV. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 4th Group of 30th Bomber Wing
16.07.1943-10.10.1943
1. letka Noční stíhací eskadry 2
1st Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
16.07.1943-28.08.1943
2. letka Noční stíhací eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
16.07.1943-10.10.1943
3. letka Noční stíhací eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
16.07.1943-10.10.1943
I. skupina Noční stíhací eskadry 2
1st Group of the 2nd Night Fighter Wing
16.07.1943-10.10.1943
Štáb I. skupiny Noční stíhací eskadry 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Night Fighter Wing
DD.07.1943-12.03.1944
4. letka Noční stíhací eskadry 2
4th Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
DD.07.1943-12.03.1944
5. letka Noční stíhací eskadry 2
5th Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
DD.07.1943-12.03.1944
II. skupina Noční stíhací eskadry 2
2nd Group of the 2nd Night Fighter Wing
DD.07.1943-12.03.1944
Štáb II. skupiny Noční stíhací eskadry 2
Staff of the 2nd Group of the 2nd Night Fighter Wing
20.08.1943-14.10.1943
Doplňovací letka Noční stíhací eskadry 2
Replacement Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
28.08.1943-10.10.1943
2. letka Noční stíhací eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
28.08.1943-12.03.1944
6. letka Noční stíhací eskadry 2
6th Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
DD.08.1943-DD.12.1943
Noční stíhací eskadra 2
2nd Night Fighter Wing
DD.08.1943-DD.12.1943
Štáb Noční stíhací eskadry 2
Staff of the 2nd Night Fighter Wing
DD.01.1944-DD.04.1944
4. letka Noční stíhací eskadry 5
4th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
06.03.1944-DD.07.1944
Zkušební velitelství 25
25th Testing Command
DD.07.1944-DD.12.1944
Stíhací skupina 10
10th Fighter Group
07.10.1944-DD.12.1944
Školní letka Noční stíhací eskadry 2
School Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
DD.12.1944-31.12.1944
16. letka Noční stíhací eskadry 2
16th Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
DD.12.1944-02.02.1945
4. letka Bombardovací eskadry 40
4th Squadron of the 40th Bomber Wing
DD.12.1944-02.02.1945
5. letka Bombardovací eskadry 40
5th Squadron of the 40th Bomber Wing
DD.12.1944-02.02.1945
6. letka Bombardovací eskadry 40
6th Squadron of the 40th Bomber Wing
DD.12.1944-02.02.1945
II. skupina Bombardovací eskadry 40
2nd Group of the 40th Bomber Wing
DD.12.1944-02.02.1945
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 40
Staff of the 2nd Group of 40th Bomber Wing
01.01.1945-01.05.1945
Štábní letka Noční stíhací eskadry 2
Staff Squadron of the 2nd Night Fighter Wing
DD.01.1945-DD.02.1945
1. letka Noční stíhací eskadry 5
1st Squadron of the 5th Night Fighter Wing
DD.01.1945-DD.02.1945
2. letka Noční stíhací eskadry 5
2nd Squadron of the 5th Night Fighter Wing
DD.01.1945-DD.02.1945
3. letka Noční stíhací eskadry 5
3rd Squadron of the 5th Night Fighter Wing
DD.01.1945-DD.02.1945
I. skupina Noční stíhací eskadry 5
1st Group of the 5th Night Fighter Wing
DD.01.1945-DD.02.1945
Noční stíhací eskadra 5
5th Night Fighter Wing
DD.01.1945-DD.02.1945
Štáb I. skupiny Noční stíhací eskadry 5
Staff of the 1st Group of 5th Night Fighter Wing
DD.01.1945-DD.02.1945
Štáb Noční stíhací eskadry 5
Staff of the 5th Night Fighter Wing
09.02.1945-09.04.1945
1. letka Stíhací eskadry 1
1st Squadron of the 1st Fighter Wing
09.02.1945-09.04.1945
2. letka Stíhací eskadry 1
2nd Squadron of the 1st Fighter Wing
09.02.1945-09.04.1945
3. letka Stíhací eskadry 1
3rd Squadron of the 1st Fighter Wing
09.02.1945-09.04.1945
4. letka Stíhací eskadry 1
4th Squadron of the 1st Fighter Wing
09.02.1945-09.04.1945
I. skupina Stíhací eskadry 1
1st Group of the 1st Fighter Wing
09.02.1945-09.04.1945
Štáb I. skupiny Stíhací eskadry 1
Staff of the 1st Group of 1st Fighter Wing
20.02.1945-11.04.1945
III. skupina Stíhací eskadry 7
3rd Group of the 7th Fighter Wing
DD.03.1945-DD.MM.RRRR
Náhradní brigáda Feldherrnhalle
Replacement Brigade Feldherrnhalle
10.04.1945-20.04.1945
II. skupina Stíhací eskadry 7
2nd Group of the 7th Fighter Wing
30.04.1945-02.05.1945
II. skupina Stíhací eskadry 4
2nd Group of the 4th Fighter Wing
30.04.1945-02.05.1945
III. skupina Stíhací eskadry 11
3rd Group of the 11th Fighter Wing
30.04.1945-02.05.1945
Stíhací eskadra 4
4th Fighter Wing
30.04.1945-02.05.1945
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 4
Staff of the 2nd Group of 4th Fighter Wing
30.04.1945-02.05.1945
Štáb Stíhací eskadry 4
Staff of the 4th Fighter Wing
DD.MM.RRRR-02.10.1990
Radiotechnický prapor 43
Radiotechnical Battalion 43
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Parchim
https://en.wikipedia.org/wiki/Parchim
URL : https://www.valka.cz/Parchim-t190849#551557Verze : 0
MOD