Main Menu
User Menu
Reklama

Stjørdal

Stjørdal

     
Název:
Name:
Stjørdal
Originální název:
Original Name:
Stjørdal
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Nord-Trøndelag
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
63°28'00.00"N 10°55'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
24.04.1940-20.06.1940
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
1st Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
24.04.1940-20.06.1940
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
2nd Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
24.04.1940-20.06.1940
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
3rd Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
24.04.1940-20.06.1940
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1
1st Group of the 1st Dive Bomber Wing
24.04.1940-20.06.1940
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 1
Staff of the 1st Group of the 1st Dive Bomber Wing
29.04.1940-DD.07.1940
1. letka Bombardovací eskadry 26
1st Squadron of the 26th Bomber Wing
29.04.1940-DD.07.1940
2. letka Bombardovací eskadry 26
2nd Squadron of the 26th Bomber Wing
29.04.1940-DD.07.1940
3. letka Bombardovací eskadry 26
3rd Squadron of the 26th Bomber Wing
29.04.1940-DD.07.1940
Bombardovací eskadra 26
26th Bomber Wing
29.04.1940-DD.07.1940
I. skupina Bombardovací eskadry 26
1st Group of the 26th Bomber Wing
29.04.1940-DD.07.1940
Štáb Bombardovací eskadry 26
Staff of the 26th Bomber Wing
29.04.1940-DD.07.1940
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 26
Staff of the 1st Group of 26th Bomber Wing
DD.04.1940-DD.05.1940
4. letka Bombardovací eskadry 26
4th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.04.1940-DD.05.1940
5. letka Bombardovací eskadry 26
5th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.04.1940-DD.05.1940
6. letka Bombardovací eskadry 26
6th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.04.1940-DD.07.1940
7. letka Bombardovací eskadry 26
7th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.04.1940-DD.07.1940
8. letka Bombardovací eskadry 26
8th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.04.1940-DD.07.1940
9. letka Bombardovací eskadry 26
9th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.04.1940-DD.05.1940
II. skupina Bombardovací eskadry 26
2nd Group of the 26th Bomber Wing
DD.04.1940-DD.07.1940
III. skupina Bombardovací eskadry 26
3rd Group of the 26th Bomber Wing
DD.04.1940-DD.05.1940
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 26
Staff of the 2nd Group of 26th Bomber Wing
DD.04.1940-DD.07.1940
Štáb III.skupiny Bombardovací eskadry 26
Staff of the 3rd Group of 26th Bomber Wing
01.05.1940-16.06.1940
Těžká stíhací letka Bombardovací eskadry 30
Heavy Fighter Squadron of the 30th Bomber Wing
02.05.1940-15.05.1940
Bombardovací skupina 100
100th Bomber Group
20.05.1940-21.06.1940
I. skupina Těžké stíhací eskadry 76
1st Group of the 76th Heavy Fighter Wing
22.05.1940-31.05.1940
Bombardovací skupina 100
100th Bomber Group
DD.05.1940-DD.07.1940
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 120
1st Squadron (Long Range) of the 120th Reconnaissance Group
DD.05.1940-DD.10.1944
Průzkumná meteorologická letka 5
5th Reconnaissance Weather Squadron
01.06.1940-15.06.1940
17. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 5
17th Squadron of the 5th Special Purpose Bomber Group
11.06.1940-05.07.1940
5. (stíhací) letka Letecké skupiny letadlové lodě 186
5th (Fighter) Squadron of the 186th Carrier Air Group
11.06.1940-05.07.1940
6. (stíhací) letka Letecké skupiny letadlové lodě 186
6th (Fighter) Squadron of the 186th Carrier Air Group
11.06.1940-05.07.1940
II. (stíhací) skupina Letecké skupiny letadlové lodě 186
2nd (Fighter) Group of the 186th Carrier Air Group
11.06.1940-05.07.1940
Štáb II. (stíhací) skupiny Letecké skupiny letadlové lodě 186
Staff of the 2nd (Fighter) Group of the 186th Carrier Air Group
05.07.1940-31.07.1940
III. skupina Stíhací eskadry 77
3rd Group of the 77th Fighter Wing
12.03.1941-09.06.1941
IV. (Stuka) skupina Instrukční eskadry 1
4th (Stuka) Group of the 1st Instruction Wing
12.09.1941-16.09.1941
1. letka Bombardovací eskadry 30
1st Squadron of the 30th Bomber Wing
12.09.1941-16.09.1941
2. letka Bombardovací eskadry 30
2nd Squadron of the 30th Bomber Wing
12.09.1941-16.09.1941
3. letka Bombardovací eskadry 30
3rd Squadron of the 30th Bomber Wing
12.09.1941-16.09.1941
I. skupina Bombardovací eskadry 30
1st Group of the 30th Bomber Wing
12.09.1941-16.09.1941
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 1st Group of 30th Bomber Wing
24.01.1942-24.09.1942
7. letka Bombardovací eskadry 30
7th Squadron of the 30th Bomber Wing
DD.01.1942-DD.03.1942
1. letka Bombardovací eskadry 26
1st Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.01.1942-DD.03.1942
2. letka Bombardovací eskadry 26
2nd Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.01.1942-DD.03.1942
3. letka Bombardovací eskadry 26
3rd Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.01.1942-DD.03.1942
I. skupina Bombardovací eskadry 26
1st Group of the 26th Bomber Wing
DD.01.1942-DD.03.1942
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 26
Staff of the 1st Group of 26th Bomber Wing
17.03.1942-DD.01.1943
1. letka Bombardovací eskadry 40
1st Squadron of the 40th Bomber Wing
17.03.1942-DD.06.1942
2. letka Bombardovací eskadry 40
2nd Squadron of the 40th Bomber Wing
17.03.1942-DD.01.1943
3. letka Bombardovací eskadry 40
3rd Squadron of the 40th Bomber Wing
17.03.1942-DD.01.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 40
1st Group of the 40th Bomber Wing
17.03.1942-DD.01.1943
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 40
Staff of the 1st Group of 40th Bomber Wing
DD.06.1942-DD.01.1943
2. letka Bombardovací eskadry 40
2nd Squadron of the 40th Bomber Wing
DD.10.1943-DD.07.1944
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 22
1st Squadron (Long Range) of the 22nd Reconnaissance Group
DD.07.1944-DD.10.1944
1. letka Bombardovací eskadry 40
1st Squadron of the 40th Bomber Wing
DD.07.1944-DD.10.1944
2. letka Bombardovací eskadry 40
2nd Squadron of the 40th Bomber Wing
DD.07.1944-DD.10.1944
3. letka Bombardovací eskadry 40
3rd Squadron of the 40th Bomber Wing
DD.07.1944-DD.09.1944
7. letka Bombardovací eskadry 40
7th Squadron of the 40th Bomber Wing
DD.07.1944-DD.09.1944
8. letka Bombardovací eskadry 40
8th Squadron of the 40th Bomber Wing
DD.07.1944-DD.09.1944
9. letka Bombardovací eskadry 40
9th Squadron of the 40th Bomber Wing
DD.07.1944-DD.10.1944
I. skupina Bombardovací eskadry 40
1st Group of the 40th Bomber Wing
DD.07.1944-DD.09.1944
III. skupina Bombardovací eskadry 40
3rd Group of the 40th Bomber Wing
DD.07.1944-DD.10.1944
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 40
Staff of the 1st Group of 40th Bomber Wing
DD.07.1944-DD.09.1944
Štáb III. skupiny Bombardovací eskadry 40
Staff of the 3rd Group of 40th Bomber Wing
DD.10.1944-08.05.1945
7. letka Bombardovací eskadry 26
7th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.10.1944-08.05.1945
8. letka Bombardovací eskadry 26
8th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.10.1944-08.05.1945
9. letka Bombardovací eskadry 26
9th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.10.1944-08.05.1945
III. skupina Bombardovací eskadry 26
3rd Group of the 26th Bomber Wing
DD.10.1944-08.05.1945
Štáb III.skupiny Bombardovací eskadry 26
Staff of the 3rd Group of 26th Bomber Wing
DD.11.1944-08.05.1945
4. letka Bombardovací eskadry 26
4th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.11.1944-08.05.1945
5. letka Bombardovací eskadry 26
5th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.11.1944-08.05.1945
6. letka Bombardovací eskadry 26
6th Squadron of the 26th Bomber Wing
DD.11.1944-08.05.1945
Bombardovací eskadra 26
26th Bomber Wing
DD.11.1944-08.05.1945
II. skupina Bombardovací eskadry 26
2nd Group of the 26th Bomber Wing
DD.11.1944-08.05.1945
Štáb Bombardovací eskadry 26
Staff of the 26th Bomber Wing
DD.11.1944-08.05.1945
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 26
Staff of the 2nd Group of 26th Bomber Wing
10.06.1945-16.07.1945
129. peruť RAF
No. 129 Squadron RAF
15.06.1945-30.12.1945
165. peruť RAF
No. 165 Squadron RAF
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Stj%C3%B8rdal
URL : https://www.valka.cz/Stjoerdal-t190133#550335Verze : 1
MOD
Reklama