Main Menu
User Menu

Federální služba vojska Národní gardy [2016- ]

Federal Service of National Guard Troops / Федеральная служба войск национальной гвардии

     
Název:
Name:
Federální služba vojska Národní gardy
Originální název:
Original Name:
Федеральная служба войск национальной гвардии
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.04.2016
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
05.04.2016-DD.MM.RRRR Prezident Ruské federace
Dislokace:
Deployed:
05.04.2016-DD.MM.RRRR Moskva, ?
Přednosta / náčelník:
Chief:
05.04.2016-DD.MM.RRRR Zolotov, Viktor Vasiljevič (Geněral armii / Генерал армии)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Samostatná divize operačního určení

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://kremlin.ru/events/president/news/51643
https://kremlin.ru/events/president/news/51646
https://kremlin.ru/events/president/news/51648
https://kremlin.ru/events/president/news/51649
inmoscowsshadows.wordpress.com
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Federalni-sluzba-vojska-Narodni-gardy-2016-t190053#550199Verze : 1
MOD
Prezident Ruské federace Vladimir Vladimirovič Putin dne 5. dubna 2016 podepsal Nařízení s názvem Problematika Federální služby vojsk Národní gardy Ruské federace. Nařízení vstoupilo v účinnost dnem podpisu. Nařízením byla zřízena Federální služba vojsk Národní gardy Ruské federace. Současně byla Vnitřní vojska Ministerstva vnitra Ruské federace změněna na Vojska Národní gardy Ruské federace a převedena z působnosti Ministerstva vnitra do působnosti FSNG. Do působnosti FSNG byly z MV dále převedeny řídíci orgány a jednotky zajišťující státní dohled v oblasti obdchodu se zbraněmi a v oblasti soukromých bezpečnostních služeb. Převeden byl i Federální státní unitární podnik Ochrana (soukromá bezpečnostní služba MV, která poskytuje na komerční bázi). Součástí Vojsk Národní gardy se staly i odřady rychlé reakce (SOBR), mobilní odřady zvláštního určení (OMON), letecké jednotky MV a Středisko zvláštního určení sil operativní reakce a letectva MV.


FSNG a její součásti mají mimo jiné zajišťovat a ve spolupráci s dalšími orgány se podílet na ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, na zajištění mimořádných stavů, na boji proti terorismu, na boji proti extremismu, na územní obraně federace, na ochraně důležitých státních objektů, na ochraně přepravy zvláštních nákladů a na ochraně státní hranice.


Stejného dne podepsal prezident Putin nařízení, jímž zrušil Federální službu pro kontrolu narkotik a Federální migrační službu. Jejich funkce a personál byly převedeny do působnosti Ministerstva vnitra.



Zdroj:
https://kremlin.ru/events/president/news/51648
URL : https://www.valka.cz/Federalni-sluzba-vojska-Narodni-gardy-2016-t190053#550206Verze : 6
MOD