Main Menu
User Menu

Sekce vzdělávání Oddělení katastrálního mapování Generálního štábu [RRRR-1945]

Education section of the Land Surveying Department Army General Staff / 教育部 陸地測量部

     
Název:
Name:
Sekce vzdělávání Oddělení katastrálního mapování Generálního štábu
Originální název:
Original Name:
教育部 陸地測量部
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.09.1945 Oddělení katastrálního mapování Generálního štábu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.09.1945 ?, Tokyo /
Přednosta / náčelník:
Chief:
26.06.1944-10.02.1945 Iri, Jinichi (Rikugun Čúsa / 陸軍中佐)
12.02.1945-DD.09.1945 Takeo, Hikichi (Rikugun Čúsa / 陸軍中佐)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://sakurataro.org/db/陸地測量部
URL : https://www.valka.cz/Sekce-vzdelavani-Oddeleni-katastralniho-mapovani-Generalniho-stabu-RRRR-1945-t189953#550024Verze : 2
MOD