Main Menu
User Menu

Centrum zabezpečení zahraničních operací a mimořádných stavů [2013-2019]

Foreign Operations and Emergency State Support Center

     
Název:
Name:
Centrum zabezpečení zahraničních operací a mimořádných stavů
Originální název:
Original Name:
Centrum zabezpečení zahraničních operací a mimořádných stavů
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2013
Předchůdce:
Predecessor:
Distribuční centrum
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.2019
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2013-31.12.2019 Agentura logistiky
Dislokace:
Deployed:
01.07.2013-31.12.2019 Pardubice, kasárna Semtín

Velitel:
Commander:
01.08.2013-DD.MM.RRRR Beneš, Jaroslav (Podplukovník)
DD.04.2017-31.05.2018 Martykánová, Radka - z pověření / acting (Major)
01.06.2018-31.12.2019 Martykánová, Radka (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.07.2013-DD.MM.RRRR Skupina vnitřního zabezpečení
01.07.2013-DD.MM.RRRR Ekonomické pracoviště
01.07.2013-DD.MM.RRRR Úsek zabezpečení jednotek v zahraničí
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ročenka Ministerstva obrany České republiky 2013, Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2014, ISBN 978-80-7278-630-5
URL : https://www.valka.cz/Centrum-zabezpeceni-zahranicnich-operaci-a-mimoradnych-stavu-2013-2019-t177159#521905Verze : 0
MOD
Brána Centra zabezpečení zahraničních operací a mimořádných stavů
Pardubice-Semtín, 18.6.2016
Centrum zabezpečení zahraničních operací a mimořádných stavů [2013-2019] - vlastní foto

vlastní foto
Centrum zabezpečení zahraničních operací a mimořádných stavů [2013-2019] - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/Centrum-zabezpeceni-zahranicnich-operaci-a-mimoradnych-stavu-2013-2019-t177159#554515Verze : 0
MOD