Main Menu
User Menu

Sekce námořní přepravy Imperiálního velitelství [????-1945]

Naval Transport Section Imperial Headquarters / 海軍トランスポートセクション大本営

     
Název:
Name:
Sekce námořní přepravy Imperiálního velitelství
Originální název:
Original Name:
海軍トランスポートセクション大本営
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
?
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.09.1945 Imperiální hlavní velitelství
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.09.1945 Tokyo /

Velitel:
Commander:
14.12.1939-01.08.1940 Ikeya, Hanjiro (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pettibone, C. D., 2007, The organization and order of battle militaris in World War II, Vol. 4-Japan, Rochester, New York
URL : https://www.valka.cz/Sekce-namorni-prepravy-Imperialniho-velitelstvi-1945-t176342#520199Verze : 0
MOD