Main Menu
User Menu
Reklama

Let XL-410 OK-60

     
Typ:
Type:
XL-410 (1. Prototyp)
Výrobce:
Producer:
Let Kunovice
Datum výroby:
Date of Production:
19RR
Výrobní číslo:
Construction Number:
001
Označení stroje:
Serial Number:
OK-60
     
Provozovatel:
User:
Let
Pohonná jednotka:
Engine:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR PT6A-27 / X
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR PT6A-27 / X
Speciální vybavení:
Special Equipment:
DD.MM.RRRR
Datum převzetí:
Commissioned:
19RR
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Provozovatel:
User:
DD.MM.19RR-DD.MM.RRRR
Imatrikulace:
Imatriculation:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR OK-60
Poznámka:
Note:
1. Prototyp, později létal jako OK-YKE. Po vyřazení vystaven v MŠ Kunovice.
Zdroje:
Sources:
URL : https://www.valka.cz/Let-XL-410-OK-60-t174455#516826Verze : 0
     
Základní kamufláž:
Basic Camouflage:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Horní plochy:
Upper Surfaces:
Spodní plochy:
Lower Surfaces:
     
Provedení výsostných znaků:
National Recognition Marking:
 
Trup:
Fuselage:
praporový tříbarevný český výsostný znak na svislé ocasní ploše
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
     
Označení u provozovatele:
User Marking:
 
Trup:
Fuselage:

Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
     
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Individual Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
Poznámka:
Note:
zbarvení v němž letoun létal u Let Kunovice


Zdroje:
Sources:
níže uvedené fotografie

Let XL-410 OK-60 - Zdroj:

Zdroj:
URL : https://www.valka.cz/Let-XL-410-OK-60-t174455#516830Verze : 0