Main Menu
User Menu
Reklama

Baranavičy

Baranavichy

Баранавічы (Baranoviči, Барановичи, Baranowitschi)

     
Název:
Name:
Baranavičy
Originální název:
Original Name:
Баранавічы
Další názvy:
Other Names:
Baranowicze
Барановичи
Baranowitschi
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Baranavičský rajon
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
53°07'59.97"N 26°01'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1706
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.07.1914-07.08.1915
Štáb vrchního velitele
Staff of the Supreme Commander-in-Chief
14.03.1941-22.06.1941
17. mechanizovaný sbor
17th Mechanized Corps
29.06.1941-30.06.1941
I. skupina Stíhací eskadry 53
1st Group of the 53rd Fighter Wing
29.06.1941-30.06.1941
Stíhací eskadra 53
53rd Fighter Wing
DD.06.1941-DD.06.1941
6. letka (armádní) Průzkumné skupiny 32
6th Squadron (Army) of the 32nd Reconnaissance Group
01.07.1941-02.07.1941
IV. skupina Stíhací eskadry 51
4th Group of the 51st Fighter Wing
19.07.1941-DD.08.1941
Bombardovací eskadra 28
28th Bomber Wing
DD.07.1941-DD.07.1941
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 33
1st Squadron (Long Range) of the 33rd Reconnaissance Group
DD.07.1941-DD.08.1941
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
4th Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.07.1941-DD.08.1941
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
5th Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.07.1941-DD.08.1941
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
6th Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.07.1941-DD.08.1941
7. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
7th Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.07.1941-DD.08.1941
8. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
8th Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.07.1941-DD.08.1941
9. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
9th Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.07.1941-DD.08.1941
Eskadra střemhlavých bombardérů 1
1st Dive Bomber Wing
DD.07.1941-DD.08.1941
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1
2nd Group of the 1st Dive Bomber Wing
DD.07.1941-DD.08.1941
III. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1
3rd Group of the 1st Dive Bomber Wing
DD.07.1941-DD.08.1941
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 1
Staff of the 2nd Group of the 1st Dive Bomber Wing
DD.07.1941-DD.08.1941
Štáb III. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 1
Staff of the 3rd Group of the 1st Dive Bomber Wing
01.10.1941-07.11.1942
Záložní pěší pluk 61
61st Reserve Infantry Regiment
07.11.1942-28.01.1944
Záložní granátnický pluk 61
61st Reserve Grenadier Regiment
DD.08.1943-30.06.1944
Skupina dálkového průzkumu 2
2nd Long-Range Reconnaissance Group
DD.09.1943-25.02.1944
Průzkumná letka 4 (dálková)/noční
4th Reconnaissance Squadron (Long Range)/Night
DD.09.1943-18.10.1943
Skupina rušivého bombardování Letecké armády 6
Harassement Bomber Group of the 6th Air Fleet
18.10.1943-23.03.1944
Noční bitevní skupina 2
2nd Night Ground Attack Group
DD.10.1943-DD.04.1944
1. (DFS) letka Vlečné skupiny 3
1st (DFS) Squadron of the 3rd Towing Group
DD.10.1943-DD.04.1944
2. (Go) letka Vlečné skupiny 3
2nd (Go) Squadron of the 3rd Towing Group
DD.10.1943-DD.04.1944
3. (Go) letka Vlečné skupiny 3
3rd (Go) Squadron of the 3rd Towing Group
DD.10.1943-26.03.1944
4. letka (dálková) Průzkumné skupiny 121
4th Squadron (Long Range) of the 121st Reconnaissance Group
DD.10.1943-DD.12.1943
4. letka (dálková) Průzkumné skupiny 14
4th Squadron (Long Range) of the 14th Reconnaissance Group
DD.10.1943-DD.04.1944
Vlečná skupina 3
3rd Towing Group
DD.11.1943-08.05.1944
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 100
1st Squadron (Long Range) of the 100ht Reconnaissance Group
DD.12.1943-13.05.1944
4. letka (dálková) Průzkumné skupiny 11
4th Squadron (Long Range) of the 11th Reconnaissance Group
DD.12.1943-12.04.1944
Hlavní polní velitelství 400
400th High Field Command
DD.MM.1943-DD.12.1943
Polní velitelství 191
191st Field Command
DD.12.1943-30.06.1944
Průzkumná letka 2 (dálková)/noční
2nd Reconnaissance Squadron (Long Range)/Night
18.03.1944-27.03.1944
III. skupina Stíhací eskadry 51
3rd Group of the 51st Fighter Wing
20.03.1944-01.05.1944
Průzkumná letka 4 (dálková)/noční
4th Reconnaissance Squadron (Long Range)/Night
DD.03.1944-05.07.1944
4. letka (dálková) Průzkumné skupiny 14
4th Squadron (Long Range) of the 14th Reconnaissance Group
15.05.1944-02.06.1944
Bombardovací eskadra 3
3rd Bomber Wing
15.05.1944-02.06.1944
I. skupina Bombardovací eskadry 3
1st Group of the 3rd Bomber Wing
17.05.1944-04.06.1944
II. skupina Bombardovací eskadry 3
2nd Group of the 3rd Bomber Wing
DD.05.1944-DD.06.1944
I. skupina Noční stíhací eskadry 100
1st Group of the 100th Night Fighter Wing
DD.05.1944-DD.06.1944
Štáb I. skupiny Noční stíhací eskadry 100
Staff of the 1st Group of the 100th Night Fighter Wing
11.06.1944-27.06.1944
II. skupina Bombardovací eskadry 4
2nd Group of the 4th Bomber Wing
26.06.1944-04.07.1944
11. letka Průzkumné skupiny 11
11th Squadron of the 11th Reconnaissance Group
26.06.1944-01.07.1944
11. letka Průzkumné skupiny 12
11th Squadron of the 12th Reconnaissance Group
27.06.1944-05.07.1944
Bitevní eskadra 1
1st Ground Attack Wing
27.06.1944-05.07.1944
III. skupina Bitevní eskadry 1
3rd Group of the 1st Ground Attack Wing
27.06.1944-03.07.1944
IV. skupina Stíhací eskadry 54
4th Group of the 54th Fighter Wing
27.06.1944-01.07.1944
Skupina blízkého průzkumu 15
15th Short-Range Reconnaissance Group
20.07.1944-04.07.1944
1. letka Skupiny blízkého průzkumu 4
1st Squadron of the 4th Short-Range Reconnaissance Group
DD.06.1945-09.07.1945
3. běloruský front
3rd Byelorussian Front
DD.06.1945-DD.07.1956
61. střelecká divize
61st Rifle Division
09.07.1945-04.02.1946
Baranovičský vojenský okruh
Baranovichi Military District
09.08.1945-DD.05.1947
1. gardová bitevní letecká divize
1st Guards Assault Aviation Division
01.04.1994-DD.MM.RRRR
61. základna stíhacího letectva
61st Fighter Air Base
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
8. radiotechnická brigáda
8th Electronic Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Letecké velitelství 1
1st Air Command
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Baranovichi
URL : https://www.valka.cz/Baranavicy-t174152#516300Verze : 0
MOD
Reklama