Main Menu
User Menu

Kříž svobody Krále Haakona VII

Haakon VIIs Frihetskors / King Haakon VII Freedom Cross

     
Název:
Name:
Kříž svobody Krále Haakona VII
Název v originále:
Original Name:
Haakon VIIs Frihetskors
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.05.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jednostupňové vyznamenanie
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kriz-svobody-Krale-Haakona-VII-t167569#503516Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Kříž svobody Krále Haakona VII
Název v originále:
Original Name:
Haakon VIIs Frihetskors
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.05.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
ocenenienie pre Norskych občanov ako aj zahraničních, ktorímomoriadne a rozhodujúcim spôsosbom prispeli k záujmom Nórska počas obdobia 2. sv. vojny
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kriz-svobody-Krale-Haakona-VII-t167569#503517Verze : 0
MOD