Main Menu
User Menu
Reklama

Viceadmirál

Vice Admiral

Vice Admiral

Česky: Viceadmirál
English: Vice Admiral
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Viceadmirál
Link to the Dictionary Entry Vice Admiral
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Viceadmiral-t166191#667786Verze : 0
MOD
Přehled počtu osob s hodností Viceadmirál v jednotlivých letech





RokVice Admiral (Navy)
30.6.1954 24
30.6.1955 24
30.6.1956 32
30.6.1957 27
30.6.1958 27
30.6.1959 28
30.6.1960 29
30.6.1961 33
30.6.1962 35
30.6.1963 32
30.6.1964 32
30.6.1965 35
30.6.1966 38
30.6.1967 39
30.6.1968 38
30.6.1969 44
30.6.1970 43
30.6.1971 49
30.6.1972 49
30.6.1973 46
30.6.1974 41
30.6.1975 38
30.6.1976 37
30.9.1977 33
30.9.1978 32
30.9.1979 31
30.9.1980 31
30.9.1981 32
30.9.1982 29
30.9.1983 31
30.9.1984 33
30.9.1985 31
30.9.1986 32
30.9.1987 33
30.9.1988 31
30.9.1989 31
30.9.1990 31



(rozpracováno)


Zdroj: https://www.dmdc.osd.mil
URL : https://www.valka.cz/Viceadmiral-t166191#559593Verze : 2
MOD