Main Menu
User Menu

Náhradní prapor horského pěšího pluku 3 [1920-1921]

Replacement Battalion of the 3rd Mountain Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní prapor horského pěšího pluku 3
Originální název:
Original Name:
Náhradní prapor horského pěšího pluku 3
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Náhradní prapor střeleckého pluku č. 13
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1921
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.01.1920-01.01.1921 Horský pěší pluk 3
Dislokace:
Deployed:
15.01.1920-01.01.1921 Olomouc, ? /
Velitel:
Commander:
15.01.1920-01.01.1921 ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Horský pěší pluk 3
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-prapor-horskeho-pesiho-pluku-3-1920-1921-t165400#499157Verze : 0
MOD