Main Menu
User Menu

Stanier, Alexander Beville Gibbons

Stanier, Alexander Beville Gibbons

     
Příjmení:
Surname:
Stanier
Jméno:
Given Name:
Alexander Beville Gibbons
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Beville Gibbons Stanier
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
Brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
2. Baronet Peplow Hall
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
31.01.1899 Peplow Hall, Hodnet, Shropshire
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.01.1995 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Waleskej gardy
velitel 69. brigády
velitel 50. divízie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel 231. brigády
velitel 183. brigády
velitel 3. parašutistickej brigády
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Stanier-Alexander-Beville-Gibbons-t165313#498974Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Stanier
Jméno:
Given Name:
Alexander Beville Gibbons
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Beville Gibbons Stanier
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Eton College
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Královská vojenská akadémia, Sandhurst
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.194R plukovník
DD.MM.194R Brigádní Generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.191R-DD.MM.1927 1. prapor Waleskej gardy
DD.MM.1927-DD.MM.1930 vojenský sekretár guvernéra Gibraltaru
DD.MM.1939-DD.MM.1940 velitel 2. praporu Waleskej gardy
18.10.1940-07.11.1942 velitel 223. samostatnej brigády
07.11.1942-08.12.1942 velitele 3. perašutistickej brigády
17.02.1943-23.02.1944 velitel 183. brigády
23.02.1944-DD.MM.1944 velitel 231. brigády
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR velitel 50. divízie
14.02.1945-DD.MM.RRRR velitel 69. brigády
DD.MM.1945-DD.MM.1948 velitel Waleskej gardy
DD.MM.1948-DD.MM.RRRR výslužba
DD.MM.1950-DD.MM.1960 prezident St John Ambulance gróftsva Shropshire
Vyznamenání:
Awards:

02.04.1919

Vojenský kříž
Military Cross
-

22.04.1940

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

29.03.1945

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
bar

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.RRRR

Nejctihodnější řád sv. Jana Jeruzalémského - komandér
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem - Chaplain or Commander (CStJ)
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.RRRR

Italská hvězda
Italy Star
-

DD.MM.RRRR

Hvězda za Francii a Německo
France and Germany Star
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda II - komandér
Order of Leopold II - Commander
Ordre de Léopold II - Commandeur
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1915
Cross of War 1915
Croix de Guerre 1915
s palmou

DD.MM.RRRR

Stříbrná hvězda
Silver Star
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
en.wikipedia.org
www.edinburgh-gazette.co.uk
discovery.nationalarchives.gov.uk
URL : https://www.valka.cz/Stanier-Alexander-Beville-Gibbons-t165313#499100Verze : 0
MOD
Narodil sa 31.1.1899 v Peplow Hall, Shropshire. V mladosti navštevoval Eton a následne Královskú vojenskú akadémiu, Sandhurst. Potom je pridelený k novovytvorenej Waleskej garde.


Svoj prvý rok trávi ako príslušník 1. praporu na západnom fronte. Tu počas bojov je získava vojenský kríž za svoje schopnosti, mobilné vedenie boja.


Po skončení vojny sa rozhodne pre pokračovanie v radoch armády. Po smrti svojho otca v 1921 zdení barónsky titul.
Spolu s 1. praporom slúži v Nemecku, Egypte a Gibraltare a v rokoch 1923-1926 je adjutantom praporu.


Od roku 1927 do 1930 je vojenským sekretárom guvernéra Gibraltáru.


Po vypuknutí 2. sv. vojny je poverený zostavením 2. praporu. Spolu so svojou jednotkou je v máji 1940 vyslaný do Boulogne, kde spolu s 2. praporom Irskej gardy 2. prapor (ako súčasť 20. samostatnej brigády) pod jeho velením kryje evakuáciu jednotiek Britského expedičného zboru, po tom ako je prehraná bitva o Franciu. Tento riskantný úkol splní so svojou jednotkou, ktorá je napokon značne poničená a je evakuovaná britskými torpédoborcami v momente, keď nemecké takny sa nachádzajú už na pobreží. Stainer je za svoj prínos k úspechu tejto operácie ocenený DSO.


Stanier po návrate do Británie sa stáva povereným velitelom brigády a je mu zverená novovytvorená brigáda domácej obrany, 223. samostatná obranná brigáda. Túto jednotku cvičí a velí jej od jej vytvorenia 18.10.1940 a 7.11.1942 je zmenená na 3. parašutistickú brigádu. V čele jednotky stojí až do ukončenia konverzie 8.12.1942.


17.2.1943 preberá velenie 183. pešej brigády, druhosledovej brigády, teritorálnej armády, domácej obrany. Počas tohto obdobia stratí jedno oko, ako následok zranenia granátom pri výcviku. Zo zranenia sa po čase vylieči a je zaradený do síl ktoré sa majú zúčastniť vylodenia v Normandii.


23.2.1944 je preložený aby prebral velenie 231. pešej brigády. Táto brigáda je sfromovaná z juhoanglických praporov a tvorí časť posádky na Malte v rkoch 1940-1942. Následne brigáda je transformovaná ako samostatná brigádna skupina a zúčastnila sa na obojživelnej operácie na Sicílii a následne je brigade určená na vylodenie v Normandii.Ako súčasť 50. pešej divízie, briáda má za úlohu obsadenie pláže 'Jig'. Pláž je nízkopoložená, piesočnatá a blatistá, problematická pre ťažké vozidlá.


Na pláži sa nachádzalo velké množstvo ženijných prekážok a bola prekrytá z oporného bodu v Asnelles-sur-Mer a le Hamel?. Po vylodení je brigáda postupuje západným smerom na Arromanches-les-Bains, s cielom obsadiť túto obec a obsadiť prístav Mulberry. Tento plán však už od počiatku nefunguje.


Zlé počasie, nepriatelská palba zdržuje obojživelné tanky z podpornej skupiny námornictva a z tohto dôvodu prvá vlna pechoty pristáva na pláži o 07,25 bez akejkolvek podpory.
Dve podporné plavidlá sú zasiahnuté, z tohto dôvodu sa nekoná ostrelovanie nemeckého oporného bodu, letecký nálet na nemeckú posádku je neúspešný.


Útočné roty 1. praporu Hampshireského pluku stratia svojich starších dôstojníkov, rádiá a delostreleckích pozorovatelov. Toto je dôvodom prečo neni možné uskutočňovať následnú efektívnu podpornú palbu. Avšak po príchode zvyšku praporu po 20 min. je možné uskutočniť útok na nemecké pozície v Asnelles sur Mer.


1. papor Dorsetshého pluku postupuje jednoduhšie. Odmínovacie tanky Westminsterkích dragúnov čistia pláź v úseku a postupujú do vnútrozemia.


08.15. 231. rezervný prapor Devonshireského pluku vykonáva vylodenie, nasluje ho 47. (Královského námorníctva) Commando (No. 47 (Royal Marine) Commando) a následne Stanierov štáb. Commandos stratilo počas vylodenia množstvo mužov a výstroje, avšak s prepožičanou vysielačkou zapožičanov od velenia 231. brigády, sú schopní postúpiť na západ a spojiť sa tam s jednotkami US armády na pláži Omaha, zatial čo Stanier organizuje útok na Hamel, s podporou 147. Polného pluku Královského delostrelectva (147th Field Regiment, Royal Artillery).


Do zotmenia sú Hamel a Arromanches v britských rukách – 231. Brigáda obsadila radarovú stanicu Arromanches a delostrelecká batérie bola opustená bez jedného výstrelu, po tom ako bola zasiahutá z HMS Emerald (D66). Stanier taktiež je schopný vyslať prapor Dorsetského pluku na pomoc 8. obrnenej brigade, aby mohla obsadiť Loucelles.


Po vylodení v Normandii, Stanier vedie 231. brigádu vo všetkých bojoch 50. divízie počas celého roku 1944. 14.6.1944 obsadzuje Senaudière počas operácie Perch, a 30.7.1944 brigáda vedie divizný útok na Caumont.


Koncom augusta divízia podporuje prechod obrnených divízii cez sienu smerom k rieke Soma a k Belgickým hraniciam. 3.9.1944 231. brigáde, pod vedením Gardovej obrnenej divízie, napomohla oslobodiť Brusel.


Stanier neskoršie získava svoj bar k DSO za boje v údolí Rýna.


Keď začína Britská 2. armáda pociťovať nedostatok ludských zdrojov, 50. divízia je určená na doplnenie personálom ostatné jednotky. 29.10. je presunutá späť do Belgie, odkialje množstvo personal presunutých do Británie a divízia je transformovaná na výcvikovú. 231. brigada sa stáva rezervnou.


Stanier brigádau opúšťa 14.2.1945 a preberá nakrátko velenie 69. rezervnej brigády, nakolko zatým dostáva velenie Waleskej gardy, s úlohou prípravy povojnovej reorganizácie a demobilizácie jednotky.


Po vojne je občanmi oslobodených mies Asnelles a Arromanches, pomenované námesti po ňom.


Po vojne je dekorovaný mnohými zahraničnými dekoráciami, okrem iného Rádom Leopolda II, Belgickým vojnovým krížom s palmou a Striebornou hviezodu.


Z armády odchádza do výslužby v 1948.


V rokoch 1950-1960 je prezidentom St John Ambulance.
Od 1950-1958 zastáva post ako najvyšší Šerif Shropshire (High Sheriff of Shropshire) a zástupca poručíka za toto gróftsvo 1951.


V 1988 dostáva čestnú légiu za prispenie k Francúzsko – Anglickým vzťahom.www.generals.dk
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Stanier-Alexander-Beville-Gibbons-t165313#499103Verze : 0
MOD