Main Menu
User Menu

Řád sv. Jana Jeruzalémského

Order of Saint John of Jerusalem

     
Název:
Name:
Řád sv. Jana Jeruzalémského
Název v originále:
Original Name:
Order of Saint John of Jerusalem
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1831
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:

Bailli - velkokříž (GCStJ)
Rytíř - justiční rytíř (KStJ/DStJ) a rytíř z milosti (KStJ/DStJ)
Komandér (CStJ)
Důstojník (OStJ)
Sloužící bratr (SBStJ) al. sestra(SSStJ)
Esquire (EsqStJ)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
www.cmp-cpm.forces.gc.ca
http://www.orderofstjohn.org/

URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Jana-Jeruzalemskeho-t164800#498033Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád sv. Jana Jeruzalémského - Bailli - velkokříž (GCStJ)
Název v originále:
Original Name:
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem - Bailiff or Dame Grand Cross (GCStJ)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1831
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
náprstná hrviezda
klenot
Klenot:
Badge:
klenot pozostáva z insigne rádu v zlate a emaile so zdobením. Má priemer 82mm, nosí sa na ľavom boku zavesený na 102mm širokej stuhe (57mm pre dámy) a prechádza ponad pravé rameno.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
Hviezda je v tvare insígnie rádu, priemer 92mm v zlate a emaile, bez príkras vo forme levov a jednorožcov. Nosí sa na ľavej strane pod ostatnými dekoráciami.
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Pre vśetky stupne je rovnaká čierna stužka
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
www.cmp-cpm.forces.gc.ca
http://www.orderofstjohn.org/

URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Jana-Jeruzalemskeho-t164800#498037Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád sv. Jana Jeruzalémského - Rytíř - justiční rytíř (KStJ/DStJ) a rytíř z milosti (KStJ/DStJ)
Název v originále:
Original Name:
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1831
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
náprsná hviezda
krčný klenot
Klenot:
Badge:
Poyostáva z maltézskeho kríža, s 8 hrotmi v bielom emaily vsadený do strieborného kovu. Kríž je zdobený medzi ramenami levmi a jednorožcami. Lev je na vrchu vlavo a v spodnom pravom uhle.
Klenot je zavesený na vrchu na stužke pomocou krúžku. Pri zavesení ka krku je krúžok a uchytenie dlhšie.
Náhrdelníkový klenot má 45mm priemer, vsadený do zlata u Justície al. do striebra u milosti, s bielym emailom.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
náprsná hviezda má priemer 76 mm, vsadená do zlata u justície a do striebra u milosti, u oboch s bielym emailom
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Pre vśetky stupne je rovnaká čierna stužka.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
www.cmp-cpm.forces.gc.ca
http://www.orderofstjohn.org/
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Jana-Jeruzalemskeho-t164800#498038Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád sv. Jana Jeruzalémského - komandér
Název v originále:
Original Name:
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem - Chaplain or Commander (CStJ)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1831
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
náhrdelná stužka
klenot
Klenot:
Badge:
Pozostáva z maltézskeho kríža, s 8 hrotmi v bielom emaily vsadený do strieborného kovu. Kríž je zdobený medzi ramenami levmi a jednorožcami. Lev je na vrchu vlavo a v spodnom pravom uhle.
Klenot je zavesený na vrchu na stužke pomocou krúžku. Pri zavesení ka krku je krúžok a uchytenie dlhšie.
Klenot je zavesený na náhrdelnej stužke 16,5mm širokej, čiernej farby.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Pre všetky stupne je rovnaká čierna stužka.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
www.cmp-cpm.forces.gc.ca
http://www.orderofstjohn.org/

URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Jana-Jeruzalemskeho-t164800#498664Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád sv. Jana Jeruzalémského - Důstojník
Název v originále:
Original Name:
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem - Officer (OStJ)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1831
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
stužka
dekorácia
Klenot:
Badge:
Pozostáva z maltézskeho kríža, s 8 hrotmi v bielom emaily vsadený do strieborného kovu. Kríž je zdobený medzi ramenami levmi a jednorožcami. Lev je na vrchu vlavo a v spodnom pravom uhle.
Klenot je zavesený na vrchu na stužke pomocou krúžku.
Stužka je čiernej farby, 38mm
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Pre všetky stupne je rovnaká čierna stužka.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
www.cmp-cpm.forces.gc.ca
http://www.orderofstjohn.org/

Řád sv. Jana Jeruzalémského - dekorácia pre slúžiacu sestru, dôstojník rádu

dekorácia pre slúžiacu sestru, dôstojník rádu
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Jana-Jeruzalemskeho-t164800#498665Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád sv. Jana Jeruzalémského - Sloužící bratr (SBStJ), sestra (SSStJ)
Název v originále:
Original Name:
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem - Serving Brother (SBStJ) or Serving Sister (SSStJ)
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1831
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
stužka
dekorácia
Klenot:
Badge:
Pozostáva z maltézskeho kríža, s 8 hrotmi z lesklého striebra. Kríž je zdobený medzi ramenami levmi a jednorožcami. Lev je na vrchu vlavo a v spodnom pravom uhle.
Klenot je zavesený na vrchu na stužke pomocou krúžku.
Stužka je čiernej farby, 38mm
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
Pre všetky stupne je rovnaká čierna stužka.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
cs.wikipedia.org
www.cmp-cpm.forces.gc.ca
http://www.orderofstjohn.org/
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Jana-Jeruzalemskeho-t164800#498666Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád sv. Jana Jeruzalémského - Bailli - velkokříž (GCStJ)
Order of Saint John of Jerusalem - Bailiff or Dame Grand Cross (GCStJ)
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem - Bailiff or Dame Grand Cross (GCStJ)
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
12.06.1925 Albert I., -
12.06.1926 -, Haakon VII.
DD.MM.1947 -, Alžběta II.
19.03.1984 Saíd, Kábús ibn Saíd ibn Tajmúr al
DD.MM.RRRR -, Arthur William Patrick Albert
DD.MM.RRRR Godoy, Manuel
DD.MM.RRRR Jiří II., -
DD.MM.RRRR Pavel, -
DD.MM.RRRR Thatcherová, Margaret Hilda
Celkem : 9
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Jana-Jeruzalemskeho-t164800#628332Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád sv. Jana Jeruzalémského - Rytíř - justiční rytíř (KStJ/DStJ) a rytíř z milosti (KStJ/DStJ)
Order of Saint John of Jerusalem - Knight or Dame of Justice (KStJ/DStJ), Knight or Dame of Grace (KStJ/DStJ)
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1896 -, George
11.03.1901 Roberts, Frederick Sleigh
03.07.1901 Roberts, Frederick Sleigh
05.03.1903 Nicholson, William
16.05.1904 Nightingale, Florence
21.06.1927 Birdwood, William Riddell
DD.06.1939 Ironside, William Edmund
DD.MM.1940 Mountbatten, Louis Francis Albert Victor Nicholas George
03.01.1941 Newall, Cyril Louis Norton
01.01.1946 Fraser, Simon Christopher Joseph
30.12.1954 Crerar, Harry
13.09.1973 - Phayre, Robert Arthur
DD.MM.1973 Gordon, Desmond Spencer
11.06.1974 Edwards, Hughie Idwal
08.11.1976 Saíd, Kábús ibn Saíd ibn Tajmúr al
DD.MM.2001 Mateparae, Jerry
DD.MM.RRRR - Caro Sureda, José
DD.MM.RRRR Dalton, Charles Osborne
DD.MM.RRRR Pearson, Alastair Stevenson
DD.MM.RRRR Younger, John Edward Talbot
Celkem : 20
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Jana-Jeruzalemskeho-t164800#628333Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád sv. Jana Jeruzalémského - komandér
Order of Saint John of Jerusalem - Chaplain or Commander (CStJ)
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem - Chaplain or Commander (CStJ)
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1929 Mountbatten, Louis Francis Albert Victor Nicholas George
04.07.1958 MacEwan, Malcolm
06.01.1961 - Phayre, Robert Arthur
DD.MM.RRRR Stanier, Alexander Beville Gibbons
Celkem : 4
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Jana-Jeruzalemskeho-t164800#628334Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád sv. Jana Jeruzalémského - Důstojník
Order of Saint John of Jerusalem - Officer (OStJ)
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem - Officer (OStJ)
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
09.07.1957 - Phayre, Robert Arthur
11.07.1961 - Tubb, Charles Stuart Thorne
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Jana-Jeruzalemskeho-t164800#628335Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád sv. Jana Jeruzalémského - Sloužící bratr (SBStJ), sestra (SSStJ)
Order of Saint John of Jerusalem - Serving Brother (SBStJ) or Serving Sister (SSStJ)
Most Venerable Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem - Serving Brother (SBStJ) or Serving Sister (SSStJ)
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
23.06.1933 MacEwan, Malcolm
02.08.1960 - Tubb, Charles Stuart Thorne
DD.MM.RRRR Allard, Jean Victor
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Rad-sv-Jana-Jeruzalemskeho-t164800#628336Verze : 0
MOD