Main Menu
User Menu
Reklama

Generál

General

General

Česky: Generál
English: General
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generál
Link to the Dictionary Entry General
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/General-t159606#667452Verze : 0
MOD
Přehled počtu osob s hodností Generál v jednotlivých letech

RokGeneral (Army)General (Marine Corps)General (Air Force)Total
30.6.1954 7 1 9 17
30.6.1955 8 1 9 18
30.6.1956 9 2 8 19
30.6.1957 8 3 8 19
30.6.1958 8 3 11 22
30.6.1959 7 2 12 21
30.6.1960 10 1 12 23
30.6.1961 10 1 10 21
30.6.1962 13 1 11 25
30.6.1963 13 1 14 28
30.6.1964 14 1 14 29
30.6.1965 14 1 12 27
30.6.1966 13 1 11 25
30.6.1967 14 1 12 27
30.6.1968 15 1 13 29
30.6.1969 18 2 13 33
30.6.1970 17 2 13 32
30.6.1971 15 2 13 30
30.6.1972 14 2 14 30
30.6.1973 11 2 14 27
30.6.1974 12 2 14 28
30.6.1975 11 2 13 26
30.6.1976 10 2 13 25
30.9.1977 11 2 14 27
30.9.1978 10 2 13 25
30.9.1979 10 2 13 25
30.9.1980 9 2 13 24
30.9.1981 9 2 12 23
30.9.1982 11 2 12 25
30.9.1983 12 2 12 26
30.9.1984 12 2 13 27
30.9.1985 13 2 13 28
30.9.1986 11 3 12 26
30.9.1987 11 3 13 27
30.9.1988 10 3 13 26
30.9.1989 13 2 13 28
30.9.1990 12 2 12 26

(rozpracováno)


Zdroj: https://www.dmdc.osd.mil
URL : https://www.valka.cz/General-t159606#559574Verze : 4
MOD